OfficiŽle opening vernieuwde Everardus van Gochstraat

Zaterdag 17 april 2010. Er is een half jaar hard gewerkt aan de Everardus van Gochstraat in Oudheusden. De bewoners en de gemeente habben zich samen onder andere ingezet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de straat. De vernieuwde straat werd officieel door wethouder Mark Buijs geopend.
In de E. van Gochstraat is de verkeersveiligheid aanzienlijk verbeterd doordat er maatregelen zijn genomen om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te verlagen. Zo zijn er onder andere plateaus aangebracht. Ook is er op uitdrukkelijk verzoek van de straatcontactpersonen en verschillende ouders een zebrapad gerealiseerd. Hierdoor hebben de schoolkinderen nu een veilige oversteekplaats. De gemeente heeft daarnaast in het kader van duurzaamheid direct ook een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Dat betekent dat er een apart riool voor de afvoer van het hemelwater naast het gewone riool bij is gekomen. Het hemelwater wordt straks afgevoerd naar het Oude Maasje in plaats van naar de rioolwaterzuivering. Dit is veel beter voor het milieu. Tot slot is er nieuwe bestrating aangebracht, evenals nieuwe parkeerplaatsen en sieren nieuwe bomen, struiken, bloemen en planten de straat. Tevens is er naast de COOP een ontmoetingspleintje aangelegd.†

Om het filmpje te kunnen beluisteren zonder de achtergrondmuziek, kunt U klikken op de stoptoets van de speler, zie linkerkolom buttons, helemaal bovenaan.

©2010 Dick Buskermolen