Elshout, diversen 2014, deel 3

Woensdag 26 november 2014. Het dames kerkkoor huldige 3 jubilarissen: Marietje Blankers, 25 jaar lid, Tiny Lommers, 40 jaar lid en Corrie de Man, 25 jaar lid.

Pastoor Dieter Hedebouw speld het speldje op bij Tiny

vlnr.: Marietje, Tiny en Corrie


Woensdag 19 november 2014. Jeugdraad Elshout, vlnr.: Babet Scheij, Lynn van Oorschot, Thijs Sluis, Dave van Dijk, Dirk van Oijen en Lars Theunissen


Dinsdag 18 november 2014. In ‘Het Oude Tramstation’ ontving Frans Spierings (98), de oudste van de nog levende werknemers van de melkfabriek, uit handen van auteur Sjef van Hulten uit Sint-Michielsgestel, het eerste exemplaar van het boek "Goei Botter".
"Goei Botter" bevat het persoonlijke levensverhaal van Mari van Hulten, de vader van Sjef, destijds directeur van de boterfabriek in Drunen. Het verhaal ligt ingebed in een bredere context. Uitgebreid wordt ingegaan op het ontstaan van boerencoöperaties rond 1900, met als uitvloeisel de oprichting van de Boterij Drunen – Elshout en ook een boterfabriek in Elshout! De katholieke kerk speelt daarin een belangrijke rol, zowel waar het belang betreft van de boeren als wel in het persoonlijk leven van de mensen, in het bijzonder van Mari van Hulten. In besturen van Drunense verenigingen als het Patronaat, het Wit-Gele Kruis, de Armenzorg en de Gezinszorg was Mari jarenlang vertegenwoordigd als secretaris en/of penningmeester. Als waardering voor zijn maatschappelijke inzet ontving hij zowel een Koninklijke als een Kerkelijke onderscheiding. Al deze onderwerpen komen in het rijk geïllustreerde en 168 pagina's tellende boek aan de orde.


Vrijdag 7 november 2014. N.a.v. wijkgesprekken diende Tineke van Baaijen een wijktip in, die door de gemeente gehonoreerd is geworden. Donderdag 6 nov. zijn op het kerkplein een prullenbak en bankje geplaatst. Bij de Zeedijk een picknicktafel. Tevens zijn 3 kunstwerken van naamplaatjes voorzien.

Het kunstwerk ‘Om en nabij een tafel’ van Tine van de Weyer is een afscheidscadeau van de Raad van de voormalige gemeente Drunen aan de bevolking bij de herindeling in 1997. Het kunstwerk is een verwijzing naar de drie kernen van de oude gemeente Drunen: Drunen, Elshout en Giersbergen.
Het kunstwerk bestaat uit drie delen: de Schaaltafel aan de Zeedijk, die de opbrengst van de velden verzamelt, de Leesttafel aan de Prins Hendrikstraat in Drunen, die de oude schoenmakersleest symboliseert en de Magneettafel geplaatst in Giersbergen die de aantrekkingskracht verbeeldt.

©2014 Dick Buskermolen