EHBO Drunen/Elshout, receptie 50-jarig jubileum

Vrijdag 25 september 2009. EHBO-vereniging Drunen/Elshout bestond op deze dag 50 jaar. Zij hield daarom een receptie voor alle leden, oud-leden, kaderleden en de L.O.T.U.S.- slachtoffers, vanaf 20.00 uur in café Het Oude Tramstation aan de Heusdenseweg te Elshout. Als blijk van waardering voor de belangrijke diensten bewezen aan de bond en aan de eerste hulp, ontvingen deze avond 6 leden een oorkonde, t.w. Henk Meerman, Patrick van Kempen, mevr. Annie van Os, Willy van Giersbergen, Bart Lapré en Piet Verschure.
De volgende dag, zaterdag, werd vanaf 14.00 uur een spectaculaire buitenoefening gehouden op het Raadhuisplein in Drunen. Hierbij werd het publiek betrokken.
Verder deden politie, brandweer en ambulancepersoneel aan het jubileumfeest mee. Die avond vond een feest voor genodigden plaats in Het Oude Tramstation.

EHBO-vereniging Drunen/Elshout kent een rijke historie. De EHBO vereniging is ontstaan uit het verlengde van de vroegere BB (Bescherming Bevolking) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Eind 1958 startte een cursus EHBO met huisarts P. van de Wouw als docent-arts en de heer P. van Herpen als kaderinstructeur. Er werd door de jaren heen ‘geoefend’ in de vroegere huishoudschool, later in het gebouw van de Kruisvereniging en thans in basisschool De Bolster, alle in Drunen. Ruim een half jaar later konden de eerste diploma’s worden uitgereikt aan maar liefst 32 cursisten.
Op vrijdag 25 september 1959 werd in Hotel Royal overgegaan tot definitieve oprichting van afdeling Drunen/Elshout van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO. Het toen gekozen bestuur bestond uit de dames Hombergen en Merkx, en verder de heren Portier, Van Hulten en Vrijhoeven.
Het doel van de verenging is o.a. het opleiden van EHBO’ers, het organiseren van lessen en herhalingslessen. Ook het posten bij evenementen, maar dat doen alleen de vrijwilligers.
De EHBO leidt op tot Eerste Hulpverlener, dat is de basis, en verder kunnen mensen zich opgeven voor verschillende modules, zoals sport, wandelen of EHBO voor kinderen. Men kan ook zonder het basisdiploma een module volgen, maar dan krijg je daar een certificaat voor, geen diploma.
Vanaf 1 oktober 2011 wordt in de cursus het werken met een AED-apparaat verplicht. Wil je kunnen werken met een AED, dan moet je kunnen reanimeren. Er is ook iets nieuws in opkomst: het zogenaamde E- learning. Via internet kan men dan de theorie volgen en daardoor de opleiding inkorten. Zo hoopt de EHBO vereniging ook meer mensen te trekken voor de opleiding.

Bestuursleden, vlnr.: Corné van Delft (voorzitter), Erna van Engelen (secretaris), Marianne van Delft (penningmeester) en Hannie Vissers (ledenadm.)

Rechts Piet Verschure, die al 50 jaar gediplomeerd lid is van de EHBO-organisatie. Hij zet zich in al hulp-LOTUS en als poster bij tal van evenementen. Daarnaast geeft hij al jarenlang jeugd-EHBO op verschillende scholen in de gemeente.

In het midden 2 vertegenwoordigers van de OLV Schuts

Burgemeester Henk Willems en Corné van Delft

Links vice-voorzitter Bert Verlaan van District Noord-Brabant van de Nationale Bond voor de EHBO

Rechts mevr. Emmy Averdieck-Olsthoorn

Bondsinsigne brons voor Dhr. Patrick van Kempen uit Drunen

Bondsinsigne brons voor mevr. Annie van Os-van Krugten uit Drunen

Bondsinsigne zilver voor Dhr. Willy van Giersbergen uit Drunen

Bondsinsigne goud voor Dhr. Bart Lapré uit Drunen

Bondsinsigne goud voor Dhr. Piet Verschure uit Drunen

vlnr.: Patrick van Kempen, Willy van Giersbergen, mevr. Annie van Os, Piet Verschure en Bart Lapré

Ereleden

©2009 Dick Buskermolen