Vogelver. De Edelzanger 2019, deel 2

Zondag 27 jan 2019. Vogelvereniging De Edelzanger huldigde 6 jubilarissen, t.w.:
Tonnie Span (25 jaar)
Piet van de Ven (25 jaar)
Jan Thiel (25 jaar)
Sjef Opperman (40 jaar)
Cees de Koning (40 jaar)
Henk Jansen (40 jaar)

Piet van de Ven uit Waalwijk, lid sinds 1 febr. 1993

Jan Thiel, 25 jaar lid

Sjef Opperman, penningmeester, lid vanaf 1 jan. 1978.

Cees de Koning, lid vanaf 1 dec. 1978.

Henk Jansen, secretaris. Lid vanaf 1979.

2019 Dick Buskermolen