Vogelver. De Edelzanger 2015

Vrijdag 20 november 2015. Vogelvereniging De Edelzanger organiseeerde op 20, 21 en 22 november voor de 5e keer tentoonstelling Pronkveer.
Op zaterdagavond vond voor de derde keer een zangwedstrijd van Shama Chai lijsters plaats.
In dit open Drunens kampioenschap streden verschillende vogelliefhebbers in 3 hoofdklassen om de zilveren Pronkeer.
Tevens werden er 3 jubilarissen gehuldigd:
Toon van den Hoven: 50 jaar lidmaatschap
Wim Klerks, 40 jaar lidmaatschap
Wiljan Samuels, 25 jaar lidmaatschap.

Vlnr.: Toon van den Hoven, Wim Klerks, Wiljan Samuels en Henk Jansen
(districtvoorzitter Ned. Bond van Vogelliefhebbers Oost-Noord Brabant).

2015 Dick Buskermolen