Groot Dwergonisch Mannenkoor, Symphonica Dwergonica 2014, deel 1

De mannen van Het Groot Dwergonisch Mannenkoor organiseerden op donderdag 27 en vrijdag 28 februari 2014 hun Nederlandstalig meezingfestijn Symphonica Dwergonica.
Een van de nieuwe liedjes die gezongen werd, was ‘Het Heusdense Land’. Het mannenkoor had burgemeester Jan Hamming hoogstpersoonlijk uitgenodigd op deze avond dit lied voor de Heusdense gemeenschap in het algemeen, maar voor de burgemeester in het bijzonder, in ontvangst te nemen. Hamming gaf aan graag aanwezig te willen zijn en heeft het lied met de mannen meegezongen.
Het lied is speciaal voor alle Heusdenaren geschreven. Het beschrijft de schoonheid van het Heusdense land, de typische kenmerken van de diverse kernen en de persoonlijkheid van de Heusdenaar. Voor de melodie is gekozen voor ‘Le lac de Connemara’ van componist Michel Sardou. De tekst is van Leo Swaans.
Voorafgaand aan Symphonica Dwergonica nam het mannenkoor het lied op in de studio van Ad Kraamer, zodat de burgemeester ook een cd in ontvangst kon nemen. Voor de hal van het gemeentehuis werd een banner met de tekst aangeboden.
Naast Het Groot Dwergonisch Mannenkoor traden ook lokale en regionale artiesten op, waaronder Ieke Booij, deelnemer aan The Voice Kids 2014. De teksten van de liedjes werden zichtbaar vertoond op schermen.

©2014 Dick Buskermolen