Zaterdag 11 september 2010. DVK viert 75-jarig jubileum.

Een driekwart eeuw DVK

D.V.K. is een bijzondere biljartvereniging met geheel eigen, enigszins Bourgondische aard. Er wordt waarde gehecht aan stijl, gedegenheid in organisatie en aan een hecht verenigingsband.
Op 11 september 1935 is DVK opgericht. Café Zeeuwen was destijds het clubhuis. Op 9 september brandde het café uit waarbij behalve het groen beklede strijdperk ook het verenigingsarchief in vlammen opging. Door de verwoestende werking van het vuur moest D.V.K. met zijn vier sinds 1959 in de KNBB uitkomende, teams uitzien naar een ander onderkomen. De twee eerste teams werden gastvrij opgenomen in het toenmalige Café van der Loo, clublokaal van DES, het huidige BBG.

Het derde en vierde team kon terecht in hetgeen ook het huidige clublokaal is, café ’t Kanon. Momenteel beschikt ’t kanon over een prachtige biljartaccommodatie die het mogelijk maakt aan vijf biljartverenigingen onderdak te bieden. Daarbij behoren D.V.K en B.B.G, die elkaar steeds nadrukkelijk als onze zusterverenigingen betitelen.

Met erkenning van eigen waarden en geaardheid en elkaar ondersteunend daar waar nodig en mogelijk is gaan beide verenigingen hun eigen weg. DVK treedt niet zo dikwijls naar buiten, het heeft iets van de besloten gildenstructuur. Desondanks heeft de vereniging een zekere faam verworven door de gedegenheid bij de organisatie van toernooien, kampioenschappen en de stijlvolle presentatie bij het competitiegebeuren. Het eerste team komt uit in de C1-klasse, het tweede en derde in de C2-, het vierde in de C3- en het vijfde team in de C4-klasse. Verschillende teams behaalden in het verleden district- en gewestelijke titels.

Ook individueel kwamen D.V.K’ers tot grote prestaties. In het KNBB district Den Bosch is DVK een vooraanstaande vereniging.

In 1968 is de hele vereniging naar Café 't Kanon gegaan. Daar is gespeeld tot 1 augustus 1987. Op die datum sloot namelijk Café 't Kanon haar poorten. Wij hebben toen een “thuis“ gevonden in Café de “Muntel” bij Petra en Theo. Mede en vooral door het overlijden van Petra op 9 augustus 1989 heeft Theo het café aan de kant gedaan en is het op 1 november 1989 overgaan naar Piet Henskens en Gerrie Vogels. Door hun bedrijfsvoering is erin de loop van de 7 jaren ons inziens een onoverbrugbare kloof ontstaan, of zo u wilt een slapende vulkaan, die ieder moment tot uitbarsting kan komen. Enige kleine erupties zijn de afgelopen jaren al zichtbaar geweest. Om het niet tot een uitbarsting te laten komen, en dat hebben we gelukkig zelf in de hand in tegenstelling tot met een echte vulkaan, leek het ons verstandig om uit te gaan zien naar een andere lokaliteit. Dat hebben we gedaan en wij denken daarin geslaagd te zijn. Op kortst mogelijke termijn als onderkomen voor onze biljartvereniging te kiezen voor de buurthuis “de Haarsteeg”. Een clubhuis niet ver van de plaats waar DVK   begonnen is.

Leden D.V.K.

1. Theo Boelen. Erelid. 70 jaar lid.
2. H. Rikkerink. Voorzitter. 29 jaar lid.
3. Frans Cozijnsen. Penningmeester. 35 jaar lid.
4. Crist Fasseur. Secretaris.
5. Antoon Verhoeven.
6. Piet van Loon.
7. Marij van Bokhoven.
8. Theo van de Griendt.

Aandenken van de K.N.B.B.

Zaterdag 11 september 2010. 75-jarig jubileum biljartvereniging D.V.K. (De Vrolijke Ketsers) tijdens receptie bij Kareltje in Heusden.


Hieronder foto's van DVK zelf