De Duinsprong, Drunen. Tapijt voor vrede.

Woensdag 10 oktober 2018. Tapijt voor vrede op basisschool De Duinsprong

Vorig schooljaar (2017) heeft De Duinsprong de identiteitsprijs "In de Kijker" van Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs) gewonnen.
De Duinsprong was genomineerd voor de wijze hoe het team, samen met de identiteitsbegeleider Bill Banning, op zoek gegaan is naar een eigen identiteit na de fusie van De Wegwijzer en ‘t Span. De Duinsprong werd in het juryrapport geroemd om haar kleurrijke samenstelling, als een school waar met hart en ziel wordt gewerkt, met aandacht voor verscheidenheid. Op De Duinsprong is ruimte voor eigenheid, cultuur en talent.

Deze identiteitsprijs heeft de school op 10 oktober 2018 ingewisseld. Kunstenares Marianne van Heeswijk heeft, samen met de kinderen van groep 5, 6 en 7, een tapijt voor vrede gelegd. Een tapijt van (vredes)bloemen. De kinderen hebben hier onder haar leiding in duo's of groepjes aan gewerkt. Ze hebben elkaars bloemen aangevuld met respect voor het werk van de ander als uitgangspunt. Zo ontstond er een mooi kleurrijk geheel van allemaal verschillende bloemen die samen een vredesboeket vormen. Bloemen staan voor: kracht, groei, schoonheid, eigenheid én vreedzaamheid. Waarden die De Duinsprong wil uitstralen! Het thema ‘vrede en vriendschap’ sluit mooi aan bij de week van de vrede en het thema van de Kinderboekenweek: vriendschap.

Voor het leggen van het vredestapijt gebruikte Marianne allerlei materialen. De kinderen mochten ook zelf materialen meenemen. Deksels en doppen of oude cd’s en elpees, maar ook plastic borden of schaaltjes bleken prima om mee te bouwen.

Tijdens het leggen van het tapijt gingen Marianne en medewerkers van Verus met de kinderen in gesprek over vrede, verschillende culturen, de multiculturele samenstelling van de wijk, enz. Dit onder de naam van schoolpleingesprekken. Kinderen wisten het prachtig te verwoorden: ‘Hier word je vrolijk van’, en ‘ Op school doe ik mijn best, wil ik veel vriendinnen hebben, thuis houden ze toch wel van me, ook al doe ik onaardig’. Maar ook ‘Als ik boos word, ga ik eerst een rondje lopen, daar word ik rustig van ’en ‘Vrede is het delen, anders denkt iedereen  aan zichzelf’. Zo ontstonden er fijne gesprekjes op het schoolplein, waarna de leerkrachten met hun groep in de klas verder de diepte in gingen.

Schoolpleingesprekken is een initiatief van Verus. Waar praat je over op het schoolplein, wat houdt ouders bezig? Hoe mooi zou het zijn om elkaar te ontmoeten en ervaringen en verhalen met elkaar te delen. Speciaal hiervoor heeft Verus een website ingericht, Schoolpleingesprekken, voor ouders en scholen om met elkaar in gesprek te gaan over opvoeden en wat je kinderen mee wil geven om goed samen te leven. Zij putten hierbij uit bronnen van de katholieke tradities.

Ook ouders waren van harte welkom om een steentje bij te dragen! Ter afsluiting verzamelden alle leerlingen zich om het vredestapijt. Erbij horen, daar gaat het om!

©2018 Dick Buskermolen