De Duinsprong, Drunen. Deel 1.

Dinsdag 23 mei 2017. Groep 8b


Dinsdag 25 maart 2014. Team Veilig op Weg bezocht BS De Duinsprong. Een Veilig op Weg team van Transport en Logistiek Nederland (TLN) - de grootste werkgeversorganisatie in het wegtransport - gaf les over vrachtauto's en andere grote voertuigen in het verkeer aan de kinderen van groep 8 van BS De Duinsprong.
Een speciale Veilig op Weg-demonstratievrachtauto kwam daarvoor naar de school.


Zaterdag 22 maart 2014, NLDoet 2014. Stichting Spannend Speelplein, Drunen. De school is gefuseerd, waardoor er een speelplaats bijgekomen is. Op deze speelplaats staan geen speeltoestellen en eveneens geen spelmogelijkheden. Kortom het is een saaie boel voor de kinderen. Plaatsen van basketbalpalen, buckets etc. en aanbrengen van de belijning hiervoor. Voorziening om te voetballen door het plaatsen van doeltjes. Op de speelplaats schilderen van hinkelmogelijkheden etc. De zitbankjes opknappen en schilderen.

2014 Dick Buskermolen