Drunen, oude schoolfoto's

Schoolfoto uit 1914 met rechts onderwijzer Van der Linden

Geen namen bekend

Een klas van onderwijzer Van der Linden omstreeks 1900, van de openbare Lagere School in de Grotestraat, achter woning nr. 91

De derde klas van de RK Jongensschool in 1931. De leerlingen zijn:
Tom Schuurs, Kees van Delft, Jan Verhagen, Jos de Wit, Jan Vissers, Huub van Delft, Harrie Pulles, Mari Luijpen, Harrie Kuypers, Jo van den Hoven, Toon van Wezel, Henk Knippels, Giel van de Wiel, Graard Pelders, Marinus van Helvoirt, Henk Brok, Frits Beerens, Henk Romeijn, Arnoud Brok, Wout Pijnenborg, Jan van Hulten, Gerrit van Helvoirt, Jos van den Hoven, Henk Kouwenberg, Theo van Son, Kees Vermeulen, Jan Kivits, Eduard van Es, Hein van de Veer, Piet Brok, Frans Vesters en Tiny Brok. De onderwijzer is A.Jansen.

Schoolfoto uit 1931 met onderwijzer W.Roozen, met o.a. K.Verhoeven, P.Aerts, J.Merkx, F.Molenaar, T.Kogels, J.Vissers, T.Smits, E.Jansen, H. van Rooij, L. van Rooij, W.Vissers en H. de Wit.

Klasssefoto uit 1931 met onderwijzer J.Jehoel. De leerlingen zijn:
M. van der Steen, Van Son, B.Klerks, J.Vermeulen, J.Brok, R.Brok, H.Vissers, H.Muller, C. van Spijk, H.Bataille, J. van de Krabben, J. van Gelder, H.Spee, W. van de Wiel, J.Spee, N.Musch, J.Brok, L.Sikkers, H.Mimpen, B. van de Leur, J.Ijpelaar, C. van Kessel, A.Cales, C.Pulles, H.Ruter, G.Willemse, j. van Oers, L. van Noort, B. van Logten, M.Smits, F. van Gorcum, G.Vesters en J.Aerts.

Hier poseert de openbare lagere jongensschool met de hoogste klassen op 10 oktober 1910.
Rechts, zittend, het hoofd van de school de heer H.G.Clerkx;
onderste rij; Jan van Drunen, Mari van Drunen, Kil van Drunen, Mari Kuys, Giel en Jan Jozen; tweede rij: Reinier Rouw, Jan Rouw, Christ Schapendonk, Jan Schapendonk, Ad Hereijgers, een onbekende, A.Jungeburth en Christ Garniers; derde rij; Jos van der Lee met de handen op de schouders van Bart van der Lee, dan volgen Bart van Broekhoven, Johan Kuys, Mari Cales, Pieter Merkx, Johan Brundus, Jos van Rooij, Marinus van Rooij en Johan de Vet; vierde rij; een onbekende, Nillis Vesters, een onbekende, Willem Brok, Sjef van Riel en een onbekende; bovenste rij; Ties Smits, Van de Ven, Jan Koks, Driek van Noort, Nol van Son, Mari van Oers en Johan Henskens.

Foto 26 oktober 1899. Een groep leerlingenvan de vroegere Openbare Lagere School in de Grotestraat, achter het winkelpand van Dhr. L. van Sluisveld op nummer 93.
Hiervoor in de plaats kwam in 1927 de RK Jongensschool aan de Stationsstraat (later St. Jozefschool).
Bovenste rij vlnr.: 2 x onbekend, P.Brok, 2 x onbekend, G. van Spijk en B.Verhoeven. Vervolgens: Koenraad, J. vd Wetering, J.Ijpelaar ?, onbekend, A.Robben, F. vd Leur, Arn. van Spijk en een onbekende.
In de rij daarvoor: een onbekende, A. van Noort, J. van de Sanden, Th. Verhoeven, Th. van Drunen, onbekend, L. van Drunen en P.Korthout.
Op de voorste rij: C.Brok, J.Vesters, Fr. Vesters, M.Brok, G.Clerkx, H.Clerkx en op de voorgrond Jos van Iersel. De onderzijzer is meester Van de Linden.

Een foto uit 1920 voor de Openbare Lagere School in de Grotestraat. De onderwijzer is Dhr. Jansen, die met behulp van een viool muziekles gaf.
Op de grond liggen G.Brok en Jos Brok. Tweede rij knielend onder anderen: C. van de Hoven, H.Brok, Th. Kouwenberg, H.Kouwenberg, Jos Klerx, Brok, A. van Zelst, F. van Hulten en P.Maas.
Eerste rij staand o.a.: P. van Son, D.Pulles, W. van der Lee, G.Brok, K.Baars, M.Pulles, L.Knippels, W.Pulles en De Gouw.
Tweede rij staand o.a.: L.Kleyberg, C.Heuverling, vermoedelijk Van Drunen, Sjef Heuverling, P. van Sambeek, L.Pulles, H.Dekkers, J.Dekkers, F.Vesters en meester Jansen.
Op de bovenste rij o.a.: C.Brok, G.Brok, L. de Gouw, L. van Engelen, Adr. van Delft, A. van de Sanden, Van de Sanden en G.Verstijnen.
De kappers (barbiers genaamd in die tijd) hadden het, wat het haarknippen betreft, heel makkelijk. Vakkennis was hier niet voor nodig, alleen wat handigheid. De haren werden door Willeke Klerks (Klaai) voor een dubbeltje gemilimeterd. Veel vaders hadden in die tijd zelf een tondeuse waarmee de haren gekortwiekt werden. Zo werd het dubbeltje nog uitgespaard.

"School der Zusters Drunen" staat op de lei geschreven. Bedoeld wordt de zgn. Bewaarschool uit 1911. Op de foto komen o.a. voor Ties de Gouw, Jo Vissers, Toon en Nico Verhoeven, Piet en Marie Elshout, Toon van Drunen, Jan de Wit, Marie Elshout, Jan Jehoel, Janeke van Delft en de gezusters Kleyberg.

Tweede klas van de RK Lagere Jongensschool kort na de oorlog. We zien hier:
Bertus Pulles, Jan Klomp, P.Houdijk, Jan van der Krabben, Ad Pulles, Johan de Wit, Martien de Munnik, Tini de Munnik, Piet Brok, Henk van Halder, Piet Verdijk, Bert Ploegmakers, Arnoud Musters, Fer van Dommelen, Jozef van Kuik, Ad van de Putten, Tini Cales, Frans Ketels, Ad de Gouw, André van de Staak, Kees van Weert, Henk de Wit, Ad Moonen, Toon van Dal, Tonny van Veldhoven, Piet van Hulten, Louis van Noort, Piet van Delft, Ad van Noort, Jo Grietjes, Rinus van Rooij, Kees van Drunen, Jan van de Bosch, Harrie Verdijk, Wim Timmermans, Kees Schapendonk, Gerard van de Wiel, Gerard de Munnik, Van de Sterren en onderwijzer A. van Osch.

Foto juli 1947 van de derde klas van de RK Jongensschool aan e Stationsstraat 5. De onderwijzer is P. van Gils.
We zien hier: Jo Lommers, Wies Pulles, Jan van de Velden, louis van look, Jacques Merkx, André Klerkx, Jan Lommers, Jo Aerts, Wim Molenbrugge, Bep liefting, Toon van de Sanden, Van Son, Wim van Bladel, Huub van der Heijden, Thijs van Halder, Harrie Dumoulin, Bertus Verkuil, Gerard Melis, Van Hulten, Jo Brok, Antoon van Beers, Jo van Bers, Harrie Kievits, Piet van Hulten, Nico van Drunen, Bertus de Hart, Rini Verkuil, André Smits, Antoon van Oers, Joep van der Heijden, André van Delft en Frans van de Wiel.

Foto 1947 van de derde klas van de RK Lagere Jongensschool.
We zien hier Nico de Gouw, A.Jansen, J.Mimpen, Riny van Boxtel, Bertus de Wit, M.Vrijhoeven, Antoon van Weert, Tiny Cales, Mari Brok, Jo Brok, Theo van Wezel, Harrie Elshout, A. van Oers, Johan van Rooij, Theo Kouwenberg, Pietje Heymans, Kees van Hulten, Jos Melis, Karel van Wezel, Piet Vissers, Jan de Wit, Broer van de Staak, Jo Smits, Wim Pulles, Piet de Wit, Cor van de Wiel, Nico Dekkers, Cor Moonen, Henk van Lieshout, Mari van Spijk, Jos Leytens, Jan van Oosterhout, Piet van Ravesteyn, Harrie Aerts, Herman van Kuik, en onderwijzer M. van Rooyen.

Jongensschool 1948 klas ... 1. Jan Veltman, H. Elshout?, L. van Noort, ?, ?, K. van de Bijl, De Hart, ?, ?, 10. H. Molenbrugge?, ?,?, Toon van de Wiel, P. Koks, ?, ?, ?, Jos van Rooij, H. Musters. 20. G. de Brouwer, ?, .. Berens, G. Smits, ?, M. van de Krabben?, Broer Verhoeven, P. Vrijhoeven, G. van Boxtel. 30. ... Smits, S. van Dal, ?, J. Junggeburth, P. Hendriks, J. van de Krabben, ?, J. van Rooij, M. Elshout, ... Bergmans?. 40. Jufrouw J. Vissers.

Dit is de vijfde klas van de RK Lagere jongensschool. De onderwijzer is W.Roozen.
We zien hier: Martin Broeren, Mari van Herpt, Henk Koks, Kees Pulles, Kees Mimpen, Christ Thijssen, Harrie Jansen, Jan de Bonth, Piet Vermeer, Kees van de Geld, Arnold van der Heijden, Jan Jehoel, Jos van de Wiel, Antoon van Hulten, Balt Korthout ?, Tiny van Delft, Jan van Dommelen, Tiny de Munnik, Jan Bergmans, Kees van de Sanden, Antoon Smits, Jan Vrijhoeven, Theo de Raden, Jan van Bladel, Tiny van de Lee, Piet van de Wiel, Jos Elshout, Theo Verhoeven, Christ Tielemans, Henk Keetels, Koos van de Bijl, Kees Pulles, Jan Dekkers, Johan van Venrooij, Theo van de Bosch, Jan van de Putten, Theo van Drunen, Broer Verdijk, Mari van Rooij, Bertus van Drunen en Frits Rechters

RK Jongensschool aan de schoolstraat. We zien hier:
Bertus Merkx, Ad Vissers, Michel Merkx, Theo Brok, Wim Mimpen, Willy Berens, Leo Klerks, Bertus van de Sanden, Jos van Noort, Wim Klerks, Harrie Spee, Theo de Wit, Pim Schreurs, Wim van Gorcum, Tiny van Drunen, Jos Smits, Jos de Wit, Sjef van Oers, Jos van Spijk, Henk van Wezel, Tonny Merkx, Albert van de Lee, Kees van Wezel, Tonny de Hart, Mari van Spijk, Wim Klerks, Antoon van Hulten, Jo Vennings, André van de Brand, Ferry Dumoulin, Jo de Wijs, Kees van Spijk, Toon Mimpen, Gerrit Jansen, Theo Verhoeven en onderwijzer J.Jehoel

6e klas van de openbare lagere school achter pand nummer 93 in de Grotestraat. De personen: Kees Verhulst, Wim Lommers, Piet Ploegmakers, Kees van de Wiel, André van Delft, Sjef Verhoeven, Henk van de Heuvel, Jan Heijmans, Meester Roozen, Adri van Sambeek, Anton Knippels, Robby Hoogervorst, Tinie Muskens, Frans van den Hoven/Koppen, Willie van Nistelrooij, Tonny de Gouw, Ad Kuijs, Bertus van Loon, Thijs Stevens, Jan van Bokhoven, Henry Wassink, Johan van Noort, Jan Rechters, Kees Oerlemans.

RK Jongensschool, gebouwd in 1947, aan de Stationsstraat. Het onderwijzend personeel bestond in 1945 uit:
P. van Gils, Mej. J.Vissers, M. van Rooijen, hoofd van de school J.P. van Rooij, W.Roozen, A. van Osch, H. van Broekhoven en J.Jehoel.

Onderwijzend personeel RK Jongensschool aan de Stationsstraat begin jaren 30. Het zijn:
A.Jansen, hoofd van de school J.P. van Rooij, Pompen, Ijzermans, W.Roozen en J.Jehoel.