Dinsdag 6 januari 2009. De kinderen van groep 1 en 2 van basisschool De Vijfhoeven gingen op deze dag als drie koningen verkleed de huizen in de omgeving langs.
De groepjes van drie koningen vertrokken om half drie ís-middags met hun lampionnen vanaf de Kuyperlaan. Ze werden begeleid door een kind uit de bovenbouw van de school. De kinderen gingen niet rond om snoepjes en dergelijke op te halen, maar om geld in te zamelen voor het goede doel.
Al verschillende jaren houdt basisschool de Vijfhoeven acties voor kinderen in de Filippijnen. Het geld van deze acties gaat naar de stichting ChancEd. Deze stichting biedt kinderen en jongeren in de Filippijnen kansen om zo vroeg mogelijk in hun leven onderwijs te volgen, zelfstandig te worden en zich te kunnen ontplooien.
Ook het geld dat de koninkjes op dinsdag 6 januari ophaalden ging naar deze stichting.

©2009 Dick Buskermolen