Diverse foto's Doeveren

Donderdag 31 aug. 2017. Bij het huis van mevr. Stien Colijn-de Fijter ligt een Jeu de Boulesbaantje. Het clubje wat daar gebruik van maakt zijn Rinus van Dijk, Gerard Muskens, Harrie van Hulten, Jan Hartgers, Sjef Bink, Anton de Graaf en Bart de Graaf.
Het baantje is rond het jaar 2000 aangelegd in de kalverenstal door Wim Colijn die overleden is op 1 mei 2009.

vlnr.: Rinus van Dijk, Gerard Muskens, Harrie van Hulten, Jan Hartgers, Sjef Bink en Anton de Graaf. Afwezig: Bart de Graaf.


Zondag 8 februari 2015 ontving Dhr. Rinus van Dijk (75) uit Doeveren uit handen van Locoburgemeester Wim van Engeland de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Bij gelegenheid van zijn terugtreding als Kerkenraadslid van de PKN Kerk in Doeveren is de heer Van Dijk koninklijk onderscheiden en benoemd tot  Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Dijk heeft bijna 25 jaar zitting in de Kerkenraad gehad. Eerst als Diaken, later als ouderling en kerkrentmeester. In deze functies heeft hij veel leden van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) bijgestaan en ondersteund. Als kerkrentmeester was de heer Van Dijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en gronden er om heen.
Plaats van uitreiking was Hervormd jeugdcentrum De Crocus.


Gouden Huwelijksjubileum Jan en Nel Hartgers, 2013/14

Bovenstaande foto bijeenkomst Gouden Echtparen in de Voorste Venne, donderdag 2 oktober 2014.
Jan is zondag 25 febr. 2018 overleden.


Woensdag 10 september 2014. Sluisje


Filmpje dinsdag 10 augustus 2010

vlnr.: Rien van Korven, Adriaan Pulles, Frans van Hulten, Jaan de Bever-Mommersteeg, Jan Hartgers en Wim Klerx.

Op donderdag 19 maart 2009 herdacht de ZLTO tijdens de jaarvergadering dat vier leden 50 jaar lid zijn van de GLTO/NCB/ZLTO en een persoon maar liefst 60 jaar lid is van NCB/ZLTO.
Voorzitter Frans van Hulten reikte de daarbij behorende oorkonden en bloemen uit aan: Wim Klerx uit Drunen (60 jaar lid), mevr. Jaan de Bever-Mommersteeg uit Haarsteeg, Jan Hartgers uit Doeveren, Rien van Korven uit Herpt en Adriaan Pulles uit Elshout.
In zijn toespraak memoreerde Frans van Hulten dat de jubilarissen gedurende de ruim 50 jaar een zeer sterke ontwikkeling van hun bedrijven hebben meegemaakt. Zo was de heer Klerx begonnen met één roodbonte en één zwartbonte koe en enkele kalfjes.
Verder prees hij de inzet van met name de heer Hartgers voor het algemeen belang gedurende vele jaren. Zowas hij o.a. al op 25-jarige leeftijd secretaris penningmeester van de afdeling Genderen-Doeveren, bestuurslid van Rabobank en waterschap en is hij nog steeds vertrouwensman van het kavelruilproject van de ZLTO (foto:zlto).


Onderstaande foto's 26 oktober 2009, Dhr. Saakes


Vrijdagavond 23 november 2007 ontvingen Dhr. van der Zijden en Mevr. M.K. van der Zijden-Zweeren (beiden 76 jaar) uit handen van Burgemeester Willems de koninklijke onderscheiding "Leden in de Orde van Oranje Nassau".
Dit gebeurde in het Open Hof in Heusden tijdens het laatste optreden van "Vrouwen van Oranje".
Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen die "waardering en erkenning verdienen uit de samenleving". Het gaat bijvoorbeeld om sociaal-maatschappelijk en cultureel vrijwilligerswerk. Het gaat dan niet alleen om bestuurders, maar ook om mensen die door hun inzet verenigingen draaiend houden en organisaties toegankelijk maken voor de samenleving.
Leen en Rie Van der Zijden hebben in 1991 de groep "Vrouwen van Oranje" opgericht. Deze groep dames, in historische kledij gestoken, bracht in voordracht de historie van de vrouwen van Oranje, van Juliana tot Máxima. Dhr. Van der Zijden organiseerde e.e.a. en trad zelf op als presentator van het programma. Mevr. Van der Zijden kleedde de dames en onderhield de kostuums. Na ruim 16 jaar is het echtpaar Van der Zijden in 2007 gestopt. Aangezien er geen opvolgers waren die de organisatorische werkzaamheden konden overnemen, stopte de hele groep met optreden. Naast deze activiteiten is Mevr. Van der Zijden actief geweest binnen de Passage, afd. Heusden (voorheen NCVB), en het Gereformeerde Vrouwen Contact, Zaltbommel. In beide was zij voorzitster. Dhr. Van der Zijden heeft zich ingezet voor de Kerkenraden van de Gereformeerde Kerken in Heusden, Zaltbommel en Waalwijk. het CDA (voorheen ARP), een peuterspeelzaal en Veilig Verkeer Nederland, allen in Zaltbommel.

Dhr. en Mevr. Van der Zijden-Zweeren

Luchtfoto

©2007/14 Dick Buskermolen