Diverse onderwerpen, deel 1 (2009)

Zaterdag 18 april 2009. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Haarsteeg en fanfare Eendracht Maakt Macht uit Elshout gaven een gezamenlijk concert. Tijdens dit concert waarbij de 19-jarige Bram van der Sanden begeleid werd door Sint-Cecilia, ging hij op voor zijn D-examen. Behalve aan het publiek legde Bram deze proeve van bekwaamheid op altsax ter beoordeling voor aan zijn docenten en examinatoren.
Bram is lid van zowel de Haarsteegse harmonie als de Elshoutse fanfare. Hij was nog geen tien jaar toen hij startte met zijn opleiding aan de muziekschool in Drunen. Met gemak behaalde hij zijn diploma’s A, B en C en stond hij nu voor de uitdaging zijn D-diploma te behalen. Dit diploma is het hoogste dat in de amateurmuziekwereld bereikt kan worden. Hij bracht als examenstuk de Pequeña Czardas van Pedro Itturalde ten gehore. En dat was geen sinecure. Behalve een mooie toonkwaliteit in de langzame gedeelten vergt dit stuk een grote dosis virtuositeit, waarbij de moeilijke cadensen menig beroepsmusicus in verlegenheid zou brengen. Zijn beide zusjes Anika en Diane spelen ook altsax.

Bram met zijn oma, Tiny van Weert


Vrijdag 27 maart 2009. Als afsluiting van een 24-uurs marathon voor diverse goede doelen, onder meer Otjiwarongo, werd op het d'Oultremontcollege een groot jongerendebat gehouden.
Dit in samenwerking met de gemeente Heusden. Het debat werd gehouden tussen 12.00 en 15.00 uur. De dagvoorzitter was televisiepresentator Tom Egberts.
Een team van leerlingen streed tegen een team van docenten. De stellingen waarover gedebatteerd werd, werden geprojecteerd en alle leerlingen konden met groene en rode kaarten hun mening geven. In totaal deden zo'n achthonderd jongeren mee aan het debat.
De jury bestond uit wethouder Raymond van den Bos, directeur Janette Lancée, Ivonne Geers van de gemeente Heusden en een van de leerplichtconsulenten.
In het d'Oultremont wordt een keer in de twee jaar een grote goede-doelenactie gehouden. Dit jaar is gekozen voor een 24-uurs marathon met allerlei activiteiten. De bovenbouwleerlingen bleven daarvoor donderdagnacht ook op school.

Wethouder Raymond van den Bos met de winnares ..?..


Dinsdag 24 maart 2009. Rini van Rooij bezig met een rieten dak te vernieuwen aan de Bosscheweg.


Zaterdag 21 maart 2009. De Stichting Vrienden van Otjiwarongo zamelde bruikbare potten, pannen, serviesgoed, bestek, rolstoelen, looprekjes en krukken in.
Al dat materiaal gaat in april 2009 per container naar het Namibische stadje Otjiwarongo waar de gemeente Heusden sinds 2003 een samenwerkingsovereenkomst mee heeft. Op zaterdag 21 maart konden deze goederen op de gemeentewerf in Drunen worden ingeleverd.

Eén van de belangrijkste mijlpalen tot nu toe is het opzetten van een Multi Purpose Help Centre (MPHC). In het centrum wordt gezorgd voor AIDS-wezen en straatkinderen. Zij krijgen daar een maaltijd, worden gewassen en krijgen schone kleding. De oudere kinderen kunnen er hun huiswerk maken. Vanuit het centrum worden allerlei HIV-AIDS gerelateerde activiteiten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is het melkpoederproject waardoor HIV-besmette vrouwen hun baby (na drie maanden borstvoeding) goede, gezonde melk kunnen geven. Hierdoor wordt de kans dat de baby besmet wordt met HIV minimaal. Vanuit dit centrum worden de ingezamelde potten, pannen, krukken e.d. verdeeld onder de arme bevolking. Vaak moet een heel gezin nog uit één pan eten omdat er geen ander serviesgoed is. St. Vrienden van Otjiwarongo, Van Deelenstraat 138, 5256 JE Oudheusden. vriendenvanotjiwarongo@gmail.com

Van de Stichting Vrienden van Otjiwarongo op de foto: Theo Kwaker, Wies Kint, Ingrid Claessens, Ben van Gorp, Harrie van Rooij en Ans van de Griendt. Fred Huijboom was op dit moment afwezig.


vlnr.: Else, Vronie en Harry

Vrijdag 20 maart 2009. Viering Keltische zonnefeest voor de Lente. Met kinderen werd een van de acht Keltische jaarfeesten, Ostara, het lente-zonnefeest gevierd. Aan de hand van de cirkel van het jaar en het levenswiel is het makkelijk de symboliek van elk van deze 8 feesten te begrijpen.


vlnr.: Rien van Korven, Adriaan Pulles, Frans van Hulten, Jaan de Bever-Mommersteeg, Jan Hartgers en Wim Klerx.

Op donderdag 19 maart 2009 herdacht de ZLTO tijdens de jaarvergadering dat vier leden 50 jaar lid zijn van de GLTO/NCB/ZLTO en een persoon maar liefst 60 jaar lid is van NCB/ZLTO.
Voorzitter Frans van Hulten reikte de daarbij behorende oorkonden en bloemen uit aan: Wim Klerx uit Drunen (60 jaar lid), mevr. Jaan de Bever-Mommersteeg uit Haarsteeg, Jan Hartgers uit Doeveren, Rien van Korven uit Herpt en Adriaan Pulles uit Elshout.
In zijn toespraak memoreerde Frans van Hulten dat de jubilarissen gedurende de ruim 50 jaar een zeer sterke ontwikkeling van hun bedrijven hebben meegemaakt. Zo was de heer Klerx begonnen met één roodbonte en één zwartbonte koe en enkele kalfjes.
Verder prees hij de inzet van met name de heer Hartgers voor het algemeen belang gedurende vele jaren. Zowas hij o.a. al op 25-jarige leeftijd secretaris penningmeester van de afdeling Genderen-Doeveren, bestuurslid van Rabobank en waterschap en is hij nog steeds vertrouwensman van het kavelruilproject van de ZLTO (foto:zlto).


Donderdag 15 januari 2009. Uitreiking getuigschrift aan 13 cursisten "Politie voor Burgers".
Het project Politie voor Burgers is een project dat mede ontwikkeld is door het voormalig Expertisecentrum Gemeenschappelijke Veiligheidszorg en de politieregio Gelderland-Midden. In 2005 heeft deze cursus gedraaid in verschillende wijken in 's-Hertogenbosch en in 2007 in Oudheusden, allen met erg veel succes. De keuze is op de betrokken cursisten gevallen vanwege hen betrokkenheid bij de wijk of de maatschappelijke functie die zij vertonen binnen de gemeenschap.
De cursus heeft als doel een betere samenwerking te verkrijgen tussen de politie, haar netwerkpartners en de bewoners van de diverse wijken in Drunen. Dit project draait dus op het niveau van het dorp Drunen en is op maat gemaakt voor deze personen die, al dan niet beroepsmatig, met de dagelijkse gang van zaken in de wijken betrokken zijn.
De cursus bestond uit 8 cursusavonden, een vaste cursusavond per week op het politiebureau Drunen. Tijdens de cursusavonden werden de verschillende kanten van het politiewerk belicht. Daarbij moet o.a. gedacht worden aan recherchewerk, drugs, jeugd, organisatie en bevoegdheden. Aangezien de politie ook weleens fysiek dient op te treden, werd ook hier op een bijzondere manier aandacht aan besteed.
Het doel van dit project is om de betrokken cursisten meer inzicht te verschaffen in wat de politie nu wel of niet kan betekenen voor de burgers in de wijk en haar netwerkpartner. Het belang van de inbreng van de burger op het functioneren van de politie stond o.a. centraal in de cursus. Om nog beter samen aan de veiligheid van onze gemeenschap te werken is het belangrijk voor de politie dat zij weten wat de ervaringen en beelden van veiligheid zijn bij de cursisten. Deze avond was de afsluiting van deze cursus, waarbij burgemeester Henk Willems de cursisten hen getuigschrift persoonlijk overhandigde.

©2009 Dick Buskermolen