Diverse onderwerpen, 2022

Zaterdag 31 dec. 2022. Oliebollen Bakker Allard.

Zaterdag 31 dec. 2022. Oliebollen Bakker Bart.

Zaterdag 31 dec. 2022. Oliebollen Hollandse Gebakkraam op het Raadhuisplein.

Dinsdag 27 dec. 2022. Kerststal.

Dinsdag 29 nov. 2022: Fiets wassen voor het goede doel.

Bezoekers van AC autocare in Drunen konden op dinsdag 29 november tussen 11:00 en 15:00 uur hun fiets laten schoonspuiten voor het goede doel. Deze bikewash werd georganiseerd door Stichting de Schroef in het kader van Giving Tuesday. De volledige opbrengst van deze actie werd gebruikt door Stichting de Schroef om inwoners van Heusden meer in beweging te krijgen en houden.

Bikewash tijdens Giving Tuesday
De buurtsportcoaches van Stichting de Schroef stonden 29 november klaar om je fiets te wassen. AC Autocare Nederland in Drunen had 1 wasbox ter beschikking gesteld voor deze ludieke bikewash. Aan de bezoekers werd een bijdrage gevraagd van minimaal 1 euro. Op 29 november is het Giving Tuesday, een wereldwijde beweging die in het teken staat van “geven”. Giving Tuesday is een prachtig moment om jouw steentje bij te dragen aan de sportieve en verbindende factor van Stichting de Schroef.
Stichting de Schroef streeft naar een vitaal Heusden. De buurtsportcoaches van Stichting de Schroef laten mensen sportief participeren. Zij maken sport, spel en bewegen toegankelijk voor iedereen in de eigen buurt. Door het initiëren en organiseren van programma’s en activiteiten. Met deze bikewash wilde Stichting de Schroef op een ludieke manier mensen in beweging krijgen.


Zaterdag 19 nov. 2022. Uitreiking Henk Willems Cultuurprijs

Jolein Kop (27) uit Tilburg de winnaar van de Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs 2022.
Jolein is een getalenteerd scenograaf, theatermaker en ruimtelijk vormgever. De prijs werd uitgereikt tijdens het concert "Lyrics & Poetry" van Kamermuziek Heusden Vesting in de Catharijnekerk te Heusden.

Motivering

Jolein is multidisciplinair en is in staat om al die touwtjes vast te pakken en te verknopen tot een kloppend concept. De gemeente Heusden en specifiek Drunen, alwaar ze vandaan komt, is de voedingsbodem geweest voor haar liefde voor de kunst. Die ze onder andere opgedaan heeft bij De Aleph/Het Pieck en het d’Oultremontcollege. Ze is maatschappelijk geëngageerd. Ze werkt aan projecten die verbinding creëren. Jolein is talentvol en vernieuwend met een frisse kijk op de samenleving en we hopen dat de Henk Willems Cultuurprijs haar verder op weg helpt in dit creatieve pad.

Stimuleringsprijs

In de editie 2022 zetten we de Henk Willems Cultuurprijs in als een echte stimuleringsprijs om jong talent te stimuleren. De prijs is deze editie bedoeld als aanmoediging en stimulering van de carrière. De winnaar van de Henk Willems Cultuurprijs ontvangt een geldbedrag van maar liefst duizend euro en een sculptuur die ontworpen is door Dorothé Jehoel.


Digitale expositie o.a. met kunst BSO ’t Pieck
Leven ze nog lang en gelukkig?

Wethouder Peter van Steen bezocht dinsdagmiddag 15 november 2022 BSO ’t Pieck in Drunen. De kinderen die zich opgegeven hadden werden in creatieve workshops uitgedaagd om kunst te maken over relaties die ingewikkeld zijn of niet fijn! Kinderen dachten na over situaties waarin ouders gescheiden zijn maar ook wat ze nodig hadden om weer gelukkig te worden. Van dit gevoel hebben ze kunst gemaakt! Tijdens het bezoek bedankte de wethouder de kinderen voor hun creatieve inzet! De kunstwerken werden afgelopen maand tentoon gesteld in de expositie ‘Leven ze nog lang en gelukkig?’

Expositie ‘Leven ze nog lang en gelukkig?

Cultuurtoren Honsoirde daagde kunstenaars in de gemeente uit om kunst te maken over het thema ‘een gelukkig leven’. Zelf en met elkaar reis je naar een toekomst die je voor ogen hebt. Helaas raken veel partners elkaar tijdens deze reis kwijt en eindigen niet alle relaties in een lang en gelukkig leven (samen). En soms lopen situaties echt uit de hand en worden gezinsleden de dupe van geweld in huis. Foto Collectief Heusden maakte foto's van alle kunstwerken die zijn ingeleverd voor de expositie. De expositie was in oktober en begin november te bewonderen, nu kun je de kunstwerken nog digitaal bewonderen via www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven

Week tegen de kindermishandeling
Tijdens de week tegen kindermishandeling, van 14 t/m 20 november, staan we stil bij onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen te vergroten. Gemiddeld zit in elke schoolklas één kind dat slachtoffer is van mishandeling. Dat is er één te veel. De signalen zijn vaak minder duidelijk dan een blauwe plek. Kindermishandeling is namelijk niet alleen fysiek geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om uitschelden, kleineren of verwaarlozing. Heb je vermoedens van mishandeling of twijfel je hierover? kom dan in actie, er is altijd iets wat je kunt doen. Op de website www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven lees je meer over het herkennen van signalen en wat jij kunt doen! Bron: Gem. Heusden.


Gemeentelijke erepenning voor voormalig wethouder Kees van Bokhoven.

Burgemeester Willemijn van Hees reikte op vrijdag 24 juni 2022 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan voormalig wethouder Kees van Bokhoven. De uitreiking vond plaats bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder van de gemeente Heusden.
Kees van Bokhoven was van maart 1999 tot april 2010  lid van de gemeenteraad van Heusden. Daarna was hij tot 31 mei 2022, 12 jaar onafgebroken wethouder, In totaal is Kees maar liefst 23 jaar bestuurlijk actief geweest voor onze gemeente.
Hij is voor Heusden zeer verdienstelijk geweest op de beleidsterreinen verkeer, infrastructurele projecten, sport e.d. Hij was de bestuurder die vanaf het begin het beleidsvoornemen om burgerparticipatie te bevorderen handen en voeten wist te geven door een enthousiaste aanpak met ‘Buurt Bestuurt’. Hiermee werd ook inhoud gegeven aan het motto van de gemeente: Dromen.Doen.Heusden.
Hij was dé bestuurlijke kartrekker van grote water-beheer-projecten, het GVVP, en onder zijn wethouderschap werden grote investeringen gedaan in de sport.
Zijn wethouderschap wordt vooral gekenmerkt door de wijze van besturen: een bestuurder die de samenleving goed kent, goed aanvoelt hoe de burger/inwoner denkt en reageert. Als geen ander had hij feeling voor hoe beleid ‘zou vallen’ en wist  daarop te anticiperen. Zijn nuchtere en ontwapenende manier van besturen zorgde ervoor dat goede en intensieve samenwerkingen met inwoners, verenigingen en instellingen, duurzaam tot stand kwamen.
Beroepsmatige/functioneel bepaalde verdiensten komen in de regel niet in aanmerking voor de toekenning van de gemeentelijke onderscheiding, tenzij er sprake is van uitzonderlijke, heel bijzondere verdiensten die de gemeenschap van Heusden ten goede zijn gekomen.
De genoemde verdiensten de duur daarvan en de wijze van besturen heeft het college aanleiding gegeven om bij gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Heusden, aan Kees van Bokhoven de Gemeentelijke Erepenning toe te kennen.


Zaterdag 12 maart 2022. NLDoet, Jong Nederland


Zaterdag 12 maart 2022. NLDoet, HV Avanti

©2022 Dick Buskermolen