Diverse onderwerpen, 2022

Gemeentelijke erepenning voor voormalig wethouder Kees van Bokhoven.

Burgemeester Willemijn van Hees reikte op vrijdag 24 juni 2022 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan voormalig wethouder Kees van Bokhoven. De uitreiking vond plaats bij gelegenheid van zijn afscheid als bestuurder van de gemeente Heusden.
Kees van Bokhoven was van maart 1999 tot april 2010  lid van de gemeenteraad van Heusden. Daarna was hij tot 31 mei 2022, 12 jaar onafgebroken wethouder, In totaal is Kees maar liefst 23 jaar bestuurlijk actief geweest voor onze gemeente.
Hij is voor Heusden zeer verdienstelijk geweest op de beleidsterreinen verkeer, infrastructurele projecten, sport e.d. Hij was de bestuurder die vanaf het begin het beleidsvoornemen om burgerparticipatie te bevorderen handen en voeten wist te geven door een enthousiaste aanpak met ‘Buurt Bestuurt’. Hiermee werd ook inhoud gegeven aan het motto van de gemeente: Dromen.Doen.Heusden.
Hij was dé bestuurlijke kartrekker van grote water-beheer-projecten, het GVVP, en onder zijn wethouderschap werden grote investeringen gedaan in de sport.
Zijn wethouderschap wordt vooral gekenmerkt door de wijze van besturen: een bestuurder die de samenleving goed kent, goed aanvoelt hoe de burger/inwoner denkt en reageert. Als geen ander had hij feeling voor hoe beleid ‘zou vallen’ en wist  daarop te anticiperen. Zijn nuchtere en ontwapenende manier van besturen zorgde ervoor dat goede en intensieve samenwerkingen met inwoners, verenigingen en instellingen, duurzaam tot stand kwamen.
Beroepsmatige/functioneel bepaalde verdiensten komen in de regel niet in aanmerking voor de toekenning van de gemeentelijke onderscheiding, tenzij er sprake is van uitzonderlijke, heel bijzondere verdiensten die de gemeenschap van Heusden ten goede zijn gekomen.
De genoemde verdiensten de duur daarvan en de wijze van besturen heeft het college aanleiding gegeven om bij gelegenheid van zijn afscheid als wethouder van de gemeente Heusden, aan Kees van Bokhoven de Gemeentelijke Erepenning toe te kennen.


Zaterdag 12 maart 2022. NLDoet, Jong Nederland


Zaterdag 12 maart 2022. NLDoet, HV Avanti

©2022 Dick Buskermolen