Diverse onderwerpen, deel 1. (2006 / 2008)

Foto 24 maart 2008, Paasfestijn

Foto 24 maart 2008, Paasfestijn

Foto 24 maart 2008, Paasfestijn

Foto 24 maart 2008, Paasfestijn

Foto 24 maart 2008, Paasfestijn

Foto 24 maart 2008, Paasfestijn

1 maart 2008. Schoffelploeg begraafplaats Schoolstraat

Foto 23 december 2007, Charles Dickens Festival, Dhr. Ben de Peffer met kleindochter

Foto 23 december 2007, Charles Dickens Festival

Foto 23 december 2007, Charles Dickens Festival

Foto 23 december 2007, Charles Dickens Festival

Foto 23 december 2007, Charles Dickens Festival

Foto 23 december 2007, Charles Dickens Festival

Foto 4 oktober 2007. Jerry Buskermolen op de Scheepswerf in Heusden met een Lincoln Continental, The Collector's Series, 8-cilinder, bouwjaar 1979.

Rien Couwenberg, die in het verleden een transportbedrijf had, hier bij zijn DAF, die hij aan het restaureren is (september 2007). Onder Heusden foto's van vroeger.


Oliebollenverkoop Raadhuisplein, 31 december 2007.

Tonnie van Oers, met zijn unieke collectie kerstbeeldjes, december 2007.


Jeugdkoor St. Lambertus Kerk olv. mevr. Willy Rossen-Bressers, zaterdag 8 december 2007

Gijs de Bonth

Pastoor Ron van den Hout

St.Lambertuskoor, 23 december 2007

St.Lambertuskoor, 23 december 2007


Ria en Lambert van den Hoven
Nederlands Veteranenkampioenschap Jeu de Boules, Nationaal Kampioen.
Camť Open Nationaal Veteranenkampioenschap voor Doublettes en Verenigingen
Zeist 25-8-2007

Luuk Kuijs, 1e prijs clubkamp. 2007 LTC "Achter De Bogen", J.E. t/m 14/17 jaar B

Antoon de Kruijf

Kerkkoor St.-Lambertus vierde op vrijdag 23 november 2007 haar jaarlijkse Ceciliafeest waarbij de heer Antoon de Kruijf voor zijn 50-jarig lidmaatschap werd gehuldigd.
Antoon is in 1957 bij het Lambertuskoor begonnen, even weggeweest naar een ander koor, en in 1989 teruggekeerd. Hij werd bestuurslid en gekozen tot secretaris, vanaf 2005 in de functie van voorzitter. Naast zijn bestuursfunctie verricht Antoon voor het koor en parochie ook allerlei hand- en spandiensten. Pastoor Van den Hout en vice-voorzitter Bertus van Hulten hebben een toespraak gehouden en de bijbehorende gouden onderscheiding van de Gregoriusvereniging uitgereikt.
In 1993 heeft Antoon al de koninklijke ridderorde gekregen "Leden in de Orde van Oranje Nassau". Dit voor o.a. zijn deelname in het Soc. Fonds Bouwnijverheid, commissies in de Gemeenteraad en 45 jaar bestuur Vakbondswerk.
Op de foto is tevens te zien het uit 1954 stammende orgel van de St. Lambertuskerk.


Woensdag 5 september 2007 heeft burgemeester ing. M. Vestjens in het gemeentehuis in Panningen een Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer A.T.L. (Anton) Koutstaal (77), 5988 ES Helden. †Decorandus heeft zich op 20 juli 2007 gevestigd in Helden en was daarvoor woonachtig in Drunen.
Reden voor de onderscheiding: de (bestuurlijke) activiteiten sinds 1942 op het gebied van kerkelijk leven, gemeente politiek, EHBO, onderwijs, de danssport, carnaval, cultuur en welzijn voor de (lokale) samenleving. Betrokkene heeft zich geruime tijd voor de samenleving ingespannen.
Maatschappelijke verdiensten:
1942-1957: misdienaar/acoliet van de Michael en Clemensparochie te Rotterdam-Chalois. Vanaf 1950 was hij leider van de misdienaars.
1950-1958: medeoprichter en voorzitter van de J.O. (Jongeren) KVP (Katholieke Volkspartij), afdeling Rotterdam-Charlois
1968-1974: bestuurslid, penningmeester (1968 tot 1972) en voorzitter (1971 tot 1974) van de EHBO- afdeling Drunen-Elshout. Betrokkene was medeorganisator van de EHBO-opleidingen op lagere scholen en lotusoefeningen.
1969-1972: bestuurslid/vice-voorzitter van de Regionale Raad en lid van de werkgroep Vredesweek van de H. Lambertusparochie te Drunen.
1971-1974: secretaris van de oudercommissie van de St. Jozefschool en kleuterschool "De Bijenkorf' in Drunen. Daarnaast was hij lid van de statuten commissie. Ook was betrokkene bestuurslid van de Stichting Schoolbelangen Drunen (schoolbestuur) en bestuurslid van de Scholenadministratie "De Langstraat".
1986-1999: bestuurslid van de regionale afdeling van de Unie BLHP. Betrokkene verzorgde de PR van het bestuur en organiseerde themabijeenkomsten, excursies en activiteiten.
1991-1996: voorzitter van de dansvereniging SSD voor ouderen (honderden leden) in Heusden. Tevens was hij mede organisator van het carnaval voor ouderen.
1991-2007: voorzitter van de stijldans lesclub voor actieve senioren in buurthuis "de Stulp". Ook organiseerde betrokkene jaarlijks afscheidsavonden.
1992-1998: medeoprichter en voorzitter van de lokale omroep DOS (Drunense Omroep Stichting), nu de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR). Betrokkene was vooral actief met reportages en de beeldkaart.
1993-1996 stimulator en lid van de werkgroep Engelse les voor ouderen van de STEC te Drunen. Ook organiseerde hij reŁnies voor deze groep.
1993-1996: lid van de kascontrolecommissie van het Nederlandse Rode Kruis in Drunen.
1998-heden: lid van de schaduwfractie, bestuurslid en penningmeester (sinds 2003) van DDE-2002 (een lokale politieke partij, 95 leden). Ook†is hij organisator van de feestdag.


Chantemble in 1997

Chantemble in 2003

Chantemble in 2005

Chantemble in 2007

Staatsblad 1935 (klik voor groter formaat)

Atlas 1870 (klik voor groter formaat)

Centrum Drunen, duidelijk is nog het oude Raadhuisplein te zien.

©2006/08 Dick Buskermolen