Diverse onderwerpen, deel 3. (2014)

Vrijdag 27 juni 2014. Marie van Krugten vierde haar 90e verjaardag.
Marie is donderdag 9 oktober 2014 overleden.


Woensdag 4 juni 2014. Gift van Kruisvereniging Drunen/Elshout aan Wondspecialisten Thebe.
Samenvatting toespraak Dhr. van Dijk betr. overdracht van de I-pads t.b.v. de uitvoering van de wondzorg aan Thebe Thuiszorg buurtteam Drunen1, waarbij aanwezig het team van Thebe Thuiszorg en de bestuursleden van Kruisvereniging Drunen / Elshout, mevrouw Ria Werner en penningmeester Ton van Dijk.

In 2011 is een verzoek gedaan voor financiŽle steun voor project wondzorg. In zijn inleiding memoreerde de heer Van Dijk aan artikel 2 van de statuten van de plaatselijke vereniging nl: De stichting stelt zich ten doel de gezondheidszorg voor alle personen in de Gemeente Drunen te behartigen en verder om alles te doen wat daarmee, rechtstreeks of zijdelings, verband houdt of dat bevorderen kan, alles in de ruimste zin. De heer Pim Ritsema heeft bij schrijven van begin 2011 een memo verzonden aan bestuur kruisvereniging Drunen / Elshout. Dit verzoek is onderwerp van bespreking geweest in onze vergadering van 22 maart 2011. Intussen zijn er diverse gesprekken gevoerd op bestuurlijk niveau en intern binnen de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een uitvoerige memo van Jacqueline van Boekel, waarin zij, kort gezegd, aangaf het belang van dit project. Een in het oog springend voordeel om Ja te zeggen tegen dit project was o.a. dat de patiŽnt niet meer voor dit onderzoek naar de huisarts dan wel de specialist hoefde te gaan. Vervolgens is dit onderwerp opnieuw op de agenda gezet binnen THEBE en de werkorganisatie, in de persoon van Tonny van Vlokhoven. Zij heeft alleĒ ins en outs ď middels een memo nog eens opgesomd. Allerlei technische ontwikkelingen op dit gebied heeft de aanschaf nog wat vertraagd. Namens het bestuur van de (voormalige) Kruisvereniging Drunen / Elshout overhandigde de heer van Dijk de cheque en sprak de wens uit dat de gezondheidszorg binnen Drunen / Elshout door deze gift zijn voordeel zal doen.

In de kern Drunen/Heusden zijn 4 verpleegkundigen werkzaam, die naast hun taak als (wijk)verpleegkundige ook wondspecialist zijn.
Zij werken volgens de richtlijnen van het Zorgnetwerk Midden Brabant en hebben als taak de wondzorg in de gemeente Heusden op een kwalitatief hoog peil te brengen. Dit gebeurd doordat zij alle wonden zien en mede het wondbeleid uitzetten per individuele cliŽnt, zodat dit goed uitgevoerd kan worden. De aandachtsvelders worden geschoold en gecoacht door de wondconsulent (gedetacheerd uit het St. Elisabethziekenhuis in Tilburg) en 1x per maand wordt er een wondpoli gehouden op het wijkcentrum in Drunen, in de Zandley, waarbij alle mensen met een wond uitgenodigd worden om daar met de consulent te bepalen of het wondbeleid nog goed is of bijgesteld moet worden. Uiteraard worden tijdens deze poli-uren de mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar het wijkgebouw te komen, thuis bezocht.
Zij hebben sinds kort een computerprogramma waar ze o.a. de wonden met digitale foto's vast kunnen leggen in het dossier van de cliŽnt, zodat ze langs digitale weg ook sneller een consult via de wondconsulente en wellicht in later stadium van de behandelaar kunnen krijgen.
De wondspecialisten kunnen door middel van deze gift met Ipads gaan werken. Zij kunnen met de Ipad foto's maken en direct opslaan in het dossier van de cliŽnt. De eerder gemaakte foto's kunnen ook rechtstreeks bij de cliŽnt geraadpleegd worden om zo de vorderingen in de wondzorg beter te kunnen monitoren.
Daarnaast is Thebe in Midden Brabant op dit moment bezig met de voorbereidingen om een "Advies-, Consultatie- en Meldpunt Wondzorg" op te richten. Zodat de keten wondzorg nog beter gaat lopen en de kwaliteit in de eerstelijn toeneemt.

Vlnr.: Ton van Dijk, Ria Werner, Jacqueline van Boekel (wondconsulent), Noor van Rooij (wondexpert), Tonny van Vlokhoven (manager Thebe) en Marie-Louise Hendriks (wondexpert).


Vrijdag 23 mei 2014. Fixet in Drunen rijkte 5 cheques uit aan sportclubs uit de regio (RKDVC, FC Drunen, SC Elshout, LTC de Klinkaert en MHCD). Dit met betrekking tot de actie die in de maand april en mei gehouden is: 'win win weken, Cash voor jou en je club'. Hierbij kregen de klanten bij elke besteding van 20 euro een kortingsbon van 2 euro en een schenkingsbon van 1 euro die ze aan 1 van de 5 clubs konden doneren. Aan het einde van de actie werden deze euro's bij elkaar opgeteld en kregen de clubs de gedoneerde euro's als 'klus tegoed' van Fixet Drunen gedoneerd.
De verdeling was als volgt:
RKDVC Ä 327,=
FC Drunen Ä 170,=
SC Elshout Ä 173,=
LTC de Klinkaert Ä 140,=
MHCD Ä 183,=


Donderdag 10 april 2014. Schaapskudde bij het Drongelens Kanaal.

©2014 Dick Buskermolen