Diverse onderwerpen, deel 1. (2011)

Dinsdag 22 maart 2011. Gemeentelijke erepenning voor Berry Bemelmans

Berry Bemelmans (67) uit Drunen heeft dinsdag 22 maart 2011 de erepenning van de gemeente Heusden ontvangen. Het college van Heusden heeft Bemelmans de gemeentelijke onderscheiding toegekend, vanwege diens grote betrokkenheid bij de samenleving en betekenis voor de economie en werkgelegenheid in de regio.
Volgens het college is Dhr. Bemelmans een voorbeeld en een bron van inspiratie voor de samenleving van Heusden.
Als algemeen directeur van  Alcoa Nederland en later als vice-president van Alcoa International had de heer Bemelmans jarenlang invloed op de economie en de werkgelegenheid in Drunen en de regio.
Daarnaast is hij als inwoner van Drunen al jaren zeer betrokken bij het verenigingsleven. Hij wendde regelmatig zijn zakelijke kennis en contacten aan om vereniging in de gemeente (financieel) te ondersteunen. Zo hebben veel instellingen en verenigingen in de regio via de Alcoa Foundation een financiële bijdrage gekregen. Ook is hij inmiddels tientallen jaren beschermheer van de Harmonie Drunen en is hij erelid van het Drunense St. Hubertusgilde.
De erepenning werd Dhr. Bemelmans uitgereikt door burgemeester Henk Willems.


Donderdag 17 maart 2011. Uitreiking 1e Verzuimkaart om vroegtijdig verzuim te signaleren.

De gemeente Heusden vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren onderwijs volgen.
Door middel van onderwijs kunnen ze zich ontwikkelen tot een mondige, zelfstandige volwassene die voldoende toegerust is om een baan te vinden. Scholen hebben een belangrijke taak in het signaleren van verzuim. Vroegtijdig signaleren is van groot belang om verzuim te voorkomen en te beperken.
Donderdag 17 maart 2011 was de dag van de leerplicht. Op deze dag introduceerde de gemeente Heusden de verzuimkaart. De verzuimkaart is bedoeld voor directeuren, leerling- en zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders van scholen. In de kaart staat beschreven hoe schoolverzuim in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd en welke acties moeten worden genomen.
Wethouder Wim van Engeland overhandigde de eerste verzuimkaart op het d’Oultremontcollege in Drunen.
Op de foto wethouder Wim van Engeland, namen van de 2 dames tot nu toe nog onbekend


Zaterdag 26 februari 2011. Afvaardiging van Jeugdraad op bezoek bij Roy Janssen.

Roy Janssen uit Drunen begon in januari 2010 met de actie: iemand opkikkeren met je oude mobieltje. De actie was een groot succes. De Opkikker biedt elk jaar honderden gezinnen met een langdurig ziek kind een onvergetelijke dag aan. Een ‘Opkikkerdag’ is voor het hele gezin. ‘Super Opkikkerdagen’ zijn voor meerdere gezinnen. Roy zit in een rolstoel en kreeg daarom in 2009 een ‘Opkikkerdag’ aangeboden.
“Omdat ik iets voor andere zieke kinderen wilde doen ben ik ambassadeur van de stichting geworden,” zegt Roy. “In januari 2010 ben ik met deze actie begonnen en ik hoopte 1000 oude mobieltjes in te zamelen, maar nu zijn het er al bijna 3000” Vodafone geeft 3,50 euro per mobieltje dus dat bedrag loopt al aardig op.

Dit jaar besloot de Jeugdraad om Roy een opkikker te bezorgen.

Adjudant Jasper, Prinses Britt en nar Ryan van Jeugdraad Dwergonië.


Zaterdag 12 februari 2011 werd in het Cultureel Centrum De Voorste Venne in Drunen weer de lokale voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden, dit jaar voor de 13e keer. De schoolkampioenen van 17 verschillende basisscholen uit Heusden, Drunen en Vlijmen gingen strijden om de titel van Heusdense Voorleeskampioen.
De deskundige jury bestond uit wethouder Wim van Engeland, kinderboekenschrijver Jack Didden, Mascha van Till (Walibi Flevo), Maud van Kessel, voorleeskampioen van 2009 en Marie-Cecile Heidema, logopediste in Vlijmen.
De ochtend werd gepresenteerd door Pauline Seebregts en groep 8 van de Olof Palme school verzorgde een optreden.
Mare van Bladel uit groep 7 van De Wiek werd de winnares. Zij gaat door naar de regionale voorleesronde op zaterdag 19 maart 2011 in Goirle. Na nog een provinciale ronde vrijdag 15 april 2011 vindt op woensdag 25 mei 2011 de landelijke finale plaats in Utrecht.

Mare van Bladel

Groep 7 van Montessorischool De Wiek


Woensdag 9 februari 2011. Bakker Allard 2 keer onderscheiden.
Bakker Allard uit Drunen is twee keer in de prijzen gevallen bij de wedstrijd 'Het lekkerste ding van Brabant'. Zowel appeleierkoeken als de winterplaatcake van bakker Allard Jacobs werden onderscheiden.
Voor de eerste lekkernij kreeg hij 'goud' als onderscheiding; voor de tweede 'goud met ster'. De wedstrijd werd georganiseerd door opleidingsinstituut SVO.


Dinsdag 8 februari 2011. Jaarlijkse grote schoonmaak St. Lambertus kerk.


Maandag 7 februari 2011. Tijdens de jaarvergadering van Heemkundekring "Onsenoort" in Mariënkroon te Nieuwkuijk, ontving An Pullen-van Drunen, "Anna van Brabant", inmiddels reeds 15 jaar lid, voor al haar inzet van Stichting Brabants Heem een zilveren draaginsigne met bijbehorende Oorkonde.


Woensdag 26 januari 2011. Bestuurswisseling Stichting FloJa Malawi

Het echtpaar Floor Willemen uit Drunen en Jan de Groot uit Vleuten vertrok in oktober 2008 naar Malawi om daar hun ambities waar te maken: het opzetten van een dagopvangcentrum voor weeskinderen en kwetsbare kinderen en dit runnen in samenwerking met lokale partners. Ten behoeve van de financiering van dit project is de Stichting FloJa Malawi opgericht, vanaf het begin bestuurt door Wil de Groot, moeder van Jan en voorzitter, Hanneke Willemen, zus van Floor en penningmeester, en Ciska Vervoort, vriendin van Floor en secretaris. Ook Rien en Sjan Willemen, ouders van Floor, zijn nauw betrokken en hebben bij hun huis in Drunen het FloJa Malawi Home ingericht.

Floor en Jan zijn voortvarend te werk gegaan en succesvol in de uitvoering van hun project. De gebouwen staan er, personeel is aanwezig. Al vele kinderen hebben de warmte, liefde en zorg mogen ervaren die zij in de thuissituatie vaak node moeten missen. Meer hierover kunt u lezen op de website www.flojamalawi.nl . Ook het bestuur en de vrijwilligers van de Stichting in Nederland hebben niet stil gezeten. Het resultaat is een gezonde stichting ondersteund door sponsoren en donateurs zodat de ideeën voor uitbreiding van de dagopvang in Malawi gerealiseerd kunnen worden. Het succesvolle project komt hiermee van de opstartfase in een groeifase terecht en dit vraagt om andere kwaliteiten van het bestuur en een andere inrichting. In de tweede helft van 2010 zijn nieuwe bestuursleden gezocht en gevonden die zich op vrijwillige basis gaan inzetten om het werk van de Stichting FloJa Malawi de komende jaren te continueren. Een dezer dagen vond de officiële bestuursoverdracht plaats in het FloJa Malawi Home te Drunen.

Nieuwe voorzitter is Eric Jongmans uit Drunen. Vanwege reeds aangegane verplichtingen en prioriteitstelling zal Eric tot 1 september a.s. op de achtergrond aanwezig zijn. Zijn taken worden ad interim waargenomen door Anjo Keunen uit Vlijmen die tevens benoemd is tot secretaris. Casper van der Giessen uit Tiel is de nieuwe penningmeester. Het bestuur is uitgebreid met een post voor PR/Marketing (vacant) en een post voor Financieel beleid & Financiële Project Coördinatie (Marianne van der Meer uit Maarssen). Deze beide posten sturen de verschillende werkgroepen aan via een hoofd Werving in Drunen (vacant) en een hoofd Werving in Vleuten (Marien de Maa uit De Meern). De betrokkenen van het eerste uur, Wil de Groot en Rien Willemen, zullen het reilen en zeilen van de stichting volgen als leden van de Raad van Advies. Rien zal in Drunen en omgeving als ambassadeur van de Stichting blijven optreden. Het nieuwe bestuur spreekt de verwachting uit er zorg voor te dragen dat het mooie en zinvolle werk van de Stichting FloJa Malawi gecontinueerd zal kunnen worden.

Algemene gegevens:

Stichting FloJa Malawi; postadres: Eindstraat 1, 5151 AE Drunen; tel. secretariaat 073-5111094; email info@flojamalawi.nl; KvK 17223700; ANBI nr: 8192.57.205; Rabobank rek.nr. 1265.57.039

Het nieuwe bestuur, vlnr.: Casper van der Giessen, Marianne van der Meer, Anjo Keunen en Eric Jongmans

Rien Willemen


Woensdag 19 januari 2011. Mevr. Henriëtte Baars, verblijvende in De Zandley, bereikte de leeftijd van 100 jaar. Burgemeester Henk Willems bezocht haar en namens de gemeente werd haar een bankje geschonken.
Op zondag 12 augustus 2012 is Henriëtte op 101-jarige leeftijd overleden.


Donderdag 13 januari 2011. Jan Kools (Kools Dranken) is benoemd tot erelid van de ondernemersvereniging Drunen. Tijdens de eerste Nieuwjaarsborrel op 7 januari voor alle ondernemersverenigingen van de gemeente Heusden ontving hij uit handen van de voorzitter een oorkonde en een speciaal voor hem ontworpen speldje. Jan heeft de afgelopen 20 jaar geheel belangeloos verschillende bestuursfuncties bekleed, maar uiteindelijk besloten om na 20 jaar als bestuurslid te stoppen om plaats te maken voor nieuwe bestuursleden.


Zaterdag 8 januari 2011. Rocking Rollaters tijdens optreden in De Hut te Haarsteeg.
Alan Fenn -- Zang, Berry v. Cromvoirt -- Slaggitaar, Nico Swinkels -- Leadgitaar,
Peter v. Bavel -- Basgitaar, Ton Spijkers -- Slaggitaar en Wim Elshout -- Drum.

Zaterdag 8 januari 2011. Oud papier ophalen

©2011 Dick Buskermolen