Lintje Diny van de Weijenberg 2018.

Donderdag 26 april 2018 ontving Mevr. H.A.W. (Diny) van de Weijenberg-van Oijen (86 jaar) uit Vlijmen, uit handen van wnd. Burgemeester Roel Augusteijn, de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje-Nassau".
Diny van de Weijenberg zet zich haar hele leven al in voor de Vlijmense RK Kerk St. Jan geboorte.
Dit ondanks het feit dat zij thuis haar handen vol had aan een gezin met alleen jongens en een man die als brandweerman te pas, maar vaker te onpas weggeroepen werd.
Het 'normale' vrijwilligerswerk binnen een parochie (schoonmaken kerk, verzorgen bloemen, liturgie, enz.) deed zij graag, maar haar hart gaat vooral uit naar de minderbedeelden en de mogelijkheid om het harde leven van deze parochianen en gelovigen te verzachten.
Het vele werk rondom de jaarlijkse boekenbeurs van de Vincentiusvereniging is dan ook het werk waar zij vol in ging en nog altijd gaat!
Toen er sprake kwam van het oprichten van de Stichting Vincentius-winkel was zij - ondanks haar gevorderde leeftijd - onmiddellijk enthousiast en bood zich aan voor vrijwilligerswerk in deze winkel, waar zij nu meerdere dagdelen in de week hard aan het werk is.
(1978-heden vrijwilliger Parochie Vlijmen; 1990-heden vrijwilliger boekenbeurs Vincentiusvereniging ; 2016-heden vrijwilliger Vincentiuswinkel).2018 Dick Buskermolen