Lintje Diny Schoenmakers

Dinsdag 26 april 2016 ontving Mevrouw H.A.M. (Diny) Schoenmakers-Smits (70) uit Elshout, uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Mevrouw Schoenmakers-Smits staat in het kerkdorp Elshout bekend als een bescheiden vrouw die heel veel werkzaamheden op de achtergrond verricht. Zij behoort tot de categorie mensen waarvan gezegd wordt dat ďals er iemand een lintje verdient, dat zij dat dan is". Gelukkig is er nu het initiatief genomen om haar voor te dragen en is dit initiatief gehonoreerd.

©2016 Dick Buskermolen