Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 19 december 2010, deel 1

2010 Dick Buskermolen