Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 20 december 2009, deel 1

2009 Dick Buskermolen