Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 22 december 2013, deel 4

2013 Dick Buskermolen