Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 22 december 2013, deel 3

2013 Dick Buskermolen