Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 16 december 2012, deel 2

2012 Dick Buskermolen