Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 18 december 2011, deel 3

2011 Dick Buskermolen