Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 18 december 2011, deel 2

2011 Dick Buskermolen