Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 19 december 2010, deel 3

2010 Dick Buskermolen