Kerstshoppen in Dickensstijl, zondag 19 december 2010, deel 2

2010 Dick Buskermolen