Buurthuis De Schakel, diversen deel 6

Dinsdag 31 dec. 2019. Oliebollen bakken, opbrengst tbv Lebone Village, weeshuis voor kinderen met aids in Zuid-Afrika.


Woensdag 10 juli 2019. Tijdens de Landsfinale KNBB 2019 te Nieuwegein op zaterdag 29 juni is het team van Biljartver. De Schakel 3e van Nederland geworden.
In beginsel deden hier meer dan 500 teams aan mee.

Op de foto vlnr.: Tiny Laros, Akkie Boeren, Henk van der Steen, Richard van Beer en Cor Verzeijl (teamleider).


Woensdag 17 april 2019. ContourdeTwern heeft de beheerder van De Schakel, Gerrit Nooijen, te kennen gegeven dat zijn dienstverband als beheerder binnenkort afloopt. Daartoe is protest gekomen uit het dorp, die dit een groot gemis gaat vinden. Tijdens een ontmoeting met de manager van ContourdeTwern konden zij hen bezwaren tegen het vertrek duidelijk maken. Genoemd werd het vertrouwen wat Gerrit opgebouwd heeft, vele projecten van de grond weten te tillen, saamhorigheid weten te vergroten, het buurthuis meer een middelpunt van de buurt heeft weten te maken. En vele vrijwilligers aan zich heeft weten te binden. Gevreesd wordt voor een leegloop en dat alleen de biljarters nog gebruik zullen maken van de accomodatie en dat dit het einde van het buurthuis betekent. Inhoudelijk kon de manager om privacyredenen niet al te veel ingaan op de vragen, maar het besluit staat vast. Nu moet de toekomst uitwijzen hoe e.e.a. een vervolg zal gaan krijgen.

Aantal aanwezigen van de buurt

Gesprek met de manager


Vrijdag 1 febr. 2019. Biljartvereniging De Schakel.
Biljartvereniging De Schakel is trots op haar nieuwe outfit, welke mede dankzij een bijdrage van COOP van Wijlen in Oudheusden mogelijk is gemaakt.
De vereniging is opgericht 10 januari 2001 en heeft momenteel 23 leden, waarvan 3 dames.
B.V. De Schakel heeft haar clublokaal in buurthuis De Schakel in Oudheusden. Elke werkdag van 13:00 tot 17:00 uur kan er vrij gespeeld worden, meestal zelfs op 2 tafels.
Dit is afhankelijk of er competitiewedstrijden worden gespeeld. Momenteel doen er 4 teams mee in de regionale competitie.
De minimum leeftijd om lid te worden van de vereniging is 55 jaar, maar personen die afgekeurd zijn voor het arbeidsproces zijn ook welkom.
Om te komen vrij-biljarten gelden deze regels ook, waarbij wordt opgemerkt dat je niet persť lid hoeft te zijn van de vereniging.
De biljartvereniging kent door het jaar heen enkele bijzondere momenten. Sinds 17 jaar organiseren zij een zgn. Nederlaagtoernooi. Hieraan doen ongeveer 40 teams uit de regio mee. De afsluitende feestmiddag is alleen al een reden om hieraan deel te nemen !
Verder is er rond half december altijd een bijeenkomst voor alle leden met partner: hapje, drankje, vermaak en een etentje.
Er kan altijd binnen gelopen worden in het buurthuis, de koffie staat klaar.


Maandag 31 dec. 2018. Oliebollen bakken, opbrengst tbv ALS onderzoek.


Zaterdag 30 dec. 2017. Oliebollen bakken, opbrengst tbv Ontmoeten.


Vrijdag 8 dec. 2017. Biljartclub.

Janita van den Heuvel, 3e plaats Districtkampioen Waalwijk

Jan Bouman

©2017 Dick Buskermolen