Poppentheater De Dwerg.

Margreet Greve ontvangt eerste erepenning gemeente Heusden

Burgemeester Henk Willems reikte op zaterdag 2 januari 2010 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan mevrouw Margreet Greve uit Drunen. Margreet krijgt de penning vanwege het vele goede werk dat ze al jaren doet voor poppentheater De Dwerg in Drunen.
Margreet richtte het poppentheater tien jaar geleden op. Met haar bevlogenheid en enthousiasme is ze sindsdien de grote stuwende kracht achter het poppentheater. Als artistiek leider heeft ze met haar aanstekelijke enthousiasme een grote schare medevrijwilligers om zich heen verzameld met wie zij het theater runt. Dankzij haar inzet brengen veel voorstellingen een educatieve boodschap. Zo wordt bijgedragen aan de vroeg- en voorschoolse educatie van peuters. Voor basisscholen maakt Margreet Greve thematische voorstellingen met lesbrieven waarin educatieve thema's als pesten, milieu en gezonde voeding aan de orde komen.

Legpenning
De onderscheiding die Margreet ontving bestaat uit een bronzen legpenning naar ontwerp van kunstenaar Pier van Leest uit Lage Zwaluwe. De erepenning gaat vergezeld van een oorkonde.
De erepenning van de gemeente Heusden werd in 2008 in het leven geroepen en wordt toegekend als blijk van waardering en dankbaarheid voor personen die zich voor de gemeenschap van Heusden op zeer bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. Margreet Greve is de eerste die de erepenning ontvangt.

Adviescommissie
Inwoners van de gemeente kunnen personen of rechtspersonen voor de onderscheiding bij de gemeente aandragen. Het is vervolgens aan de speciaal daarvoor ingestelde commissie om het college over de voordracht te adviseren. Deze commissie bestaat uit de burgemeester en twee onafhankelijke leden.


Zaterdag 19 december 2009. Jubileumprogramma "Reusachtig Reuzenfestival In Poppentheater De Dwerg". Onder het motto "De Dwerg al 10 jaar reusachtig" werd gevierd dat het poppentheater precies tien jaar bestaat. Kinderen maakten reuzenmaskers en gingen in optocht door het centrum, ondertussen ook in etalages van enkele winkeliers kijken welke poppen bij welke voorstelling hoorden, om het wedstrijdformulier te kunnen invullen.

2009 Dick Buskermolen