Lintje Geke van de Merwe

Donderdag 24 april 2008 ontving mevr. G. van de Merwe-Wouters (67) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Naast haar loopbaan in de journalistiek heeft ze zich belangeloos ingezet voor de cultuurhistorie van m.n. het Land van Heusden en Altena, en haar geboorteplaats Soest. Ze heeft historische boeken geschreven en vele lezingen verzorgd. Op deze wijze leverde zij een belangrijke bijdrage aan de regionale geschiedschrijving in Nederland.


2008 Dick Buskermolen