Koninklijke Onderscheiding 2009: Bert de Vaan

Woensdag 29 april 2009 ontving de heer R.J.M. de Vaan (71 jaar), uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
De heer Bert de Vaan is actief op het gebied van sport, natuur- en milieu-educatie en toerisme. Zo is hij (mede)oprichter van 2 trimclubs (Trimclub Condicio in 1969 en ’t Vaantje in 1978) van welke clubs hij ook coach is. Sinds 1997 is hij actief voor de IVN, vereniging voor natuur- en milieu-educatie, afd. Oisterwijk, voor welke vereniging hij o.a. de publiekwandelingen coördineert. Ook is hij actief bij de plantenwerkgroep en de scholenwerkgroep van deze vereniging. Sinds 1999 is de heer De Vaan stadsgids bij het Heusden Buro voor Toerisme.

©2009 Dick Buskermolen