Koninklijke Onderscheidingen 2009: Cees van der Meijden, Toon van den Hoven en Wim Mulder

Dinsdag 28 april 2009 ontving de heer C.M. van der Meijden (75 jaar), uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Sinds eind vijftiger jaren van de vorige eeuw zet de heer Cees van der Meijden zich vrijwillig in op de terreinen van scouting, heemkunde en natuurbeheer- en milieu. Zo was hij van 1957 tot midden zeventiger jaren als vrijwilliger verbonden aan de scouting dr. Akkermansgroep uit Drunen en heeft hij in 1996 meegewerkt aan een jubileumboek dat uitgegeven werd vanwege het 50-jarig jubileum van de dr. Akkermansgroep. Als schrijver, heemkundige en cultuurhistoricus is betrokken bij veel uitgaven van de Heemkundekring Onsenoort. Sinds 1995 is de heer Van der Meijden een zeer actief lid van de Natuur- en Milieuvereniging Heusden, een vereniging die zich inzet voor het bevorderen van een duurzaam, veilig en gezond leefmilieu met behoud en versterking van natuur, landschap en leefomgeving in de gemeente Heusden.


Woensdag 29 april 2009 ontving de heer A. van den Hoven (63 jaar), uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Ondanks zijn zelfstandig ondernemerschap weet de heer Toon van den Hoven zich vrijwillig dienstbaar te maken voor de Drunense en Elshoutse samenleving. De vogelvereniging De Edelzangers, de vrijwillige brandweer Drunen, Jeugdvakantievreugd, O.L.V. Schuts Elshout, het Elshouts Spektakel en de buurtvereniging de Backstreet uit Drunen zijn verenigingen die kunnen bogen op de vrijwillige inzet van de heer Van den Hoven


Woensdag 29 april 2009 ontving de heer drs. dr. W.G.P. Mulder (59) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".
Huisarts Wim Mulder staat midden in de samenleving. Door zijn betrokkenheid bij zijn patiënten en hun gezondheid heeft hij zich “gespecialiseerd” in bepaalde ziektebeelden, hetgeen hem tot huisartsdeskundige heeft gevormd. Door deze deskundigheid is/wordt hij betrokken bij nascholingscursussen voor huisartsen. Daarnaast zet hij zich onbezoldigd in voor patiënten- en belangenverenigingen (m.n. voor spierziekten) en is hij bestuurslid van de Klinisch Genetische Centra in Utrecht en Maastricht, die onderzoek doen naar erfelijkheidsfactoren en de gevolgen van erfelijke ziekten. Maar ook op maatschappelijk vlak heeft de heer Mulder zijn sporen verdiend: de werkgroep Leefbaar Drunen, het Algemeen Maatschappelijk Werk Drunen, basisschool Het Sempke, de Blaaskapel “Aojum Zat” en het Dwergonisch Mannenkoor (Dwergonische Oevertuure) kennen hem als een bevlogen vrijwilliger

©2009 Dick Buskermolen