Koninklijke Onderscheidingen

Chris Nelis, Willy van Giersbergen, Jo Heeffer, H. van Drunen, Noor Peters, Piet van Hulten, Harrie van Delft, Theo en Ria van Houten.

Vrijdag 12 december 2008 ontving de heer C.S.Nelis (55 jaar), uit handen van Burgemeester Henk Willems in de brandweerkazerne te Vlijmen de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
De heer Chris Nelis heeft langdurig bijgedragen aan de openbare veiligheid in zijn woonplaats en regio.
Zo is de heer Dhr. Nelis sinds april 1980 als vrijwilliger verbonden aan de Brandweer Gemeente Heusden, post Drunen.
Gelijk met Dhr. Nelis kregen Dhr. Ben van Hooft en Harrie Kops, beide uit Heusden, dezelfde onderscheiding.

Een brandweerman mag tot aan zijn 55ste levensjaar actief deelnemen aan het blussen van branden en bestrijden van andere rampspoed. Daarna gaat hij met functioneel leeftijdsontslag (FLO) en is het over en uit.
Daarom was voor Chris onlangs de laatste oefening een georganiseerde "brand" bij zijn werkgever outokumpu  (LDM), die toestemming had gegeven zijn bedrijfshal als decor te gebruiken. Evenmin was Chris op de hoogte van het feit dat zijn familieleden bij deze oefening als figurant optraden. Na de oefening was er een receptie voor familieleden en kennissen. In zijn toespraak belichtte postcoördinator Daniel van Gool uitvoerig de verdiensten van Nelis als bevelvoerder van een blusvoertuig. Hij hoopte dat Chris met enige regelmaat bij de post Drunen bleef binnenstappen, zodat een brok kennis en ervaring niet verloren hoefde te gaan.

vlnr.: Ben van Hooft, Harrie Kops en Chris Nelis

Aanwezigen in de Brandweerkazerne Vlijmen


Zondag 23 november 2008 ontving de heer W.E.C. van Giersbergen (67 jaar), tijdens een afscheidsfeest in 't Hart van Drunen, uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Als carnavalsveldwachter heeft de heer Willy van Giersbergen 30 jaar lang het carnavalsfestijn in Dwergonië (Drunen) in goede banen geleid. Hij zorgde er op een onnavolgbare wijze voor dat alles goed en volgens traditie verliep; begeleidde de Prins met zijn gevolg bij bezoeken en de kinderen naar de Keinderkupkesfestivals in de regio en zag toe op de goede orde bij optochten.
Daarnaast kennen ook de EHBO-vereniging Drunen-Elshout en de voetbalvereniging RKDVC de heer Van Giersbergen als een actieve vrijwilliger, waarop altijd, al bijna 40 jaar, een beroep kan worden gedaan.
De heer Van Giersbergen is iemand die zich al geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd.


Vrijdag 25 april 2008 ontving Mevr. J.M. Heeffer (Jo, 72) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Jo is een mantelzorgster pur sang. Zij heeft haar leven ten dienste gesteld aan haar mindervalide broers.
Door haar inzet konden haar broers blijven wonen in de leefomgeving waar iedereen hen kende en waardeerde, en konden zij, met hen beperkingen, deel blijven nemen aan een uitgebreid sociaal leven. Mevr. Heeffer is een bijzondere vrouw die met haar onbaatzuchtige, volhardende en dienstbare levenshouding een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het welzijn van anderen.


Sjef (10 augustus 1940 - 28 mei 2008)

Jo


Vrijdag 25 april 2008 ontving ook Mevr. H. van Drunen (66) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Mevr. Van Drunen is sinds 1951 betrokken bij de Gymnastiek- en Jazzvereniging SHJ-Drunen.
Reeds op 17-jarige leeftijd was zij (jeugd)leidster. Ook heeft zij in deze ruim vijftig jaar de bestuurlijke verantwoordelijkheid niet geschuwd. Als beheerster van de sporthal heeft zij zeer veel voor de vereniging betekend en is zij ook vele taken op vrijwillige basis blijven doen.Vrijdag 25 april 2008 ontving Mevr. E.Peters-van Dijk (56) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".
Noor Peters is iemand die zich voor de volle honderd procent inzet voor de medemens, met name voor hen die het hard nodig hebben.
Zij is iemand die niet praat, maar doet.
Dat kan heel dichtbij -vluchtelingenwerk- maar ook veel verder weg (missie) zijn.
Zij is een maatschappelijk bewust persoon. De politiek , het milieu en de natuur hebben haar belangstelling en zij zet zich daar dan ook al vele jaren voor in. Haar maatschappelijke betrokkenheid en daadkracht op velerlei gebied is heel groot.Zaterdagavond 10 mei 2008 ontvingen tijdens een feestavond van DAK in Partycentrum De Remise in Drunen, waar het 40-jarig bestaan feestelijk gevierd werd, uit handen van Burgemeester Henk Willems, 4 personen een Koninklijke onderscheiding als lid in de orde van Oranje-Nassau: de heer P.M.A. van Hulten (Piet, 70 jaar), de heer H.F.M.A. van Delft (Harrie, 62 jaar), mevrouw M.A. van Houten-Gertsen (Ria, 61 jaar), en de heer Th. J. van Houten (Theo, 62 jaar), allen uit Drunen.
Redenen van onderscheiding: de decorandi zijn allen al zeer lange tijd, zowel op bestuurlijk als uitvoerend vlak, betrokken bij de jubilerende atletiekvereniging DAK. De heer Harrie van Delft stond als één van de mede-oprichters aan de wieg van de 40-jarige vereniging, terwijl de heer en mevrouw Van Houten zich al meer dan 30 jaren en de heer Piet van Hulten al bijna 25 jaren voor de vereniging inzetten. Mede dankzij de inzet van deze inwoners van Drunen is de atletiekvereniging DAK een goed geoutilleerde atletiekvereniging met een kunststof atletiekbaan, eigen opslagruimte voor de sportattributen en een eigen clubhuis voor de gemiddeld 570 leden. Bij de vereniging zijn zowel wedstrijdsporters als recreatieve sporters actief, terwijl ook mensen met een beperking hun eigen trainingen hebben. De decorandi zijn allen bekend als trainers op de diverse takken van atletiek die geboden worden. Daarnaast hebben zij zich enorm ingezet om tot een bloeiende vereniging te komen. Gesteld is dat mevrouw Ria van Houten-Gertsen en de heren Harrie van Delft, Piet van Hulten en Theo van Houten zich geruime tijd hebben ingezet voor activiteiten die ten goede komen aan de (lokale) samenleving. (foto: Loek van Tongeren)

vlnr.: Dhr. Th. van Houten (62), Mevr. M. van Houten-Gertsen (61), Dhr. H. van Delft (62) en Dhr. P. van Hulten (70)


Harrie van Delft is één van de oprichters van DAK en dus al 40 jaar lid. Hij is meer dan 25 jaar actief geweest als bestuurder en heeft in die functie lange tijd de verantwoordelijkheid over de jeugdafdeling gehad. Daarnaast heeft hij lange tijd training gegeven binnen de jeugdafdeling en momenteel is hij actief als trainer van de Nordic Walking groep.

Theo van Houten is in 1974 bij DAK gekomen en was direct actief als vrijwilliger. Binnen het bestuur (ca. 30 jaar) heeft hij de functies van voorzitter en secretaris vervuld. De laatste jaren is hij ook zeer actief als trainer van diverse groepen. Zo verzorgt hij trainingen voor de B/C-junioren, de snelwandelaars en is hij actief binnen de Nordic Walking groep.

Ria van Houten is in 1976 bij DAK gekomen. Zij was een verdienstelijk 800m loopster. Binnen de vereniging heeft zij, vanaf het moment dat ze lid werd, trainingen verzorgd voor tal van groepen. Ze is begonnen als trainster bij de pupillen en later heeft ze de Specials, de Bodywalkers en de groep Nordic Walking voor haar rekening genomen. Daarnaast heeft ze achter de schermen enorm veel werk verzet om Theo te ondersteunen in zijn bestuursjaren.

Piet van Hulten is bijna 25 jaar lid van DAK en al evenlang als trainer. Hij is begonnen als pupillentrainer en staat nu al sinds vele jaren voor de recreantengroep. Daarnaast is hij jaren actief geweest als materiaalman. In deze rol heeft hij voor vele nuttige voorzieningen voor de vereniging gezorgd.

Naast deze vier gedecoreerden werden ook zes leden in het zonnetje gezet, die hun 25-jarig jubileum bij DAK vierden. Dit zijn Arjan van der Lee, Joep van Houten, Theo Roeters, Frans van Delft, Leo Pol en Henk Liefting. Theo, Frans, Leo en Henk ontvingen bovendien een Waarderingsspeld van de Atletiekunie vanwege hun verdiensten als vrijwilligers.


©2008 Dick Buskermolen