Maandag 26 september 2011, Cultoer 2011

Een nieuwe jas voor de Cultoer

Tijdens de jaarlijkse Cultoer laat Trefpunt Heusden (KUNST op school) de leerlingen van de basisscholen kennismaken met het culturele en kunstzinnige aanbod in de regio. Na 5 jaar was het tijd om de Cultoer in een nieuw jasje te steken.

Gingen voorheen de kunstenaars, theatermakers, dansers en muzikanten van school naar school, dit jaar, 2011, is er gekozen voor een meer groepsgewijze presentatie voor de groepen 1 t/m 3. Alle kinderen van groep 1 tot en met 3 van de basisscholen bezochten in de week van 26 september een voorstelling van aanbieders uit de gemeente. Deze voorstellingen, uitgevoerd op 5 verschillende basisscholen, waren speciaal voor de Cultoer ontwikkeld.

Voor de leerkrachten van de andere leergroepen is er de “Cultoerkrant”. Hierin staan alle aanbieders uit de regio met het kunstaanbod voor de scholen. De leerkrachten worden via de krant ook gewezen op de nieuwe website van Trefpunt Heusden: www.trefpuntheusden.nl. Op deze website staan de details van mogelijke workshops voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook de laatste ontwikkelingen met betrekking tot cultuureducatie staan op de site. Leerkrachten kunnen, samen met hun cultuurcoördinator kiezen voor het kunstaanbod dat het beste aansluit bij de eigen klas en bij hun ideeën en wensen.

Trefpunt Heusden vormt een belangrijke schakel tussen instellingen en professionals enerzijds en scholen anderzijds met als doel dat alle scholen in de gemeente Heusden activiteiten afnemen op het gebied van cultuureducatie.

De foto's betreffen een bezoek aan Basisschool Romero te Oudheusden (theatervoorstelling "Vlieg") en 't Span te Drunen (voorstelling "De Kist").

©2011 Dick Buskermolen