Gilde St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoijen, deel 1

Het gilde St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoijen hield maandag 29 oktober 2012 haar Staatsiedag. Vertrokken werd er vanaf de Gildekamer, dit is Café Centraal van de Gezusters Leenheers. Na een hulde aan Hoofdman René van Kuijk die dit jaar 25 jaar Gildebroeder is, werd vertrokken richting St. Jan.
In de St. Jan te Waalwijk werd een mis bijgewoond met Pastoor Dorssers.
Met Beschermheer Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk werd gezamenlijk in het oude Raadhuis koffie gedronken.

Gezusters Leenheers

Pastoor Dorssers

©2012 Dick Buskermolen