Gilde St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoijen, deel 1

Het gilde St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoijen opende maandag 10 april 2012 het buitenschietseizoen, alsmede werd het tweejaarlijkse koningsschieten gehouden. Vertrokken werd er vanaf de Gildekamer, dit is Café Centraal van de Gezusters Leenheers. Beschermheer Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk en Gildeheer Pastoor Dorssers hadden als taak het bevrijden van de schietbomen.

©2012 Dick Buskermolen