Gilde St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoijen, deel 1

Het gilde St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoijen hield maandag 31 oktober 2011 hen Staatsiedag. Vertrokken werd er vanaf de Gildekamer, dit is Café Centraal van de Gezusters Leenheers. In de St. Jan te Waalwijk werd Pastoor Dorssers geinstalleerd als nieuwe gildeheer. Met Beschermheer Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk werd gezamenlijk in het oude Raadhuis koffie gedronken. Daarna volgde nog schieten en een feestavond.

©2011 Dick Buskermolen