Lintje Corrie van Dortmont

Vrijdag 24 april 2020 ontving mevr. Corrie (C.A.Th.) van Dortmont-de Hart (76 jaar) uit Hedikhuizen, uit handen van burgemeester Willemijn van Hees de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje-Nassau".

Corrie van Dortmont heeft het ‘omzien naar elkaar’ hoog in haar vaandel staan. Zij vertaalt het ‘omzien’ in daadwerkelijke hulp daar waar nodig is. Zo onderhoudt zij al ruim dertig jaren de R.K. begraafplaats naast de Lambertuskerk in Hedikhuizen alsof het haar eigen tuin is. Zij weet ook precies welke graven regelmatig bezocht en onderhouden worden. Van de graven die niet (zo vaak) bezocht worden maakt zij de stenen schoon, zodat de hele begraafplaats een keurig net aanzien heeft. Nadat haar (pleeg)kinderen het (ouderlijk) huis verlaten hadden, is zij zich nog meer gaan inzetten voor de medemens. Zo is zij vrijwilligster geworden bij het woonzorgcentrum St. Antonius in de vesting Heusden en staat zij paraat voor alle mensen in Hedikhuizen die hulp of aandacht nodig hebben.

Vanwege de beperkingen als gevolg van de corona-crisis zijn de kandidaten niet thuis bezocht, maar telefonisch op de hoogte gesteld van hun benoeming in de Orde van Oranje-Nassau. De decoratie wordt op een later moment opgespeld.

Foto: Arna Schoemans\Gemeente Heusden