Woensdag 26 augustus 2009, ondertekening convenant met gemeente Waalwijk, deel 1.

Gemeentelijke samenwerking Heusden en Waalwijk.
De gemeenten Heusden en Waalwijk gaan op een aantal terreinen samenwerken. Burgemeesters Henk Willems van Heusden en Nol Kleijngeld van Waalwijk tekenden hiertoe op woensdag 26 augustus 2009 een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking richt zich onder meer op ruimtelijke en economische zaken.
De ondertekening vond plaats aan de oever van het Drongelens kanaal, nabij de grens tussen beide gemeenten, aan de Overlaatweg.

De samenwerking tussen Heusden en Waalwijk viel met de opheffing van Stadsgewest Waalwijk in 1987 vrijwel helemaal stil. Samenwerking met de toenmalige gemeente Vlijmen was er niet omdat die gemeente weer in het Stadsgwest Den Bosch zat.
Na die stadsgewesten ontstonden allerlei nieuwe regionale samenwerkingsverbanden waarin Waalwijk vooral op Tilburg was gericht en Heusden op Den Bosch. Waardoor bijvoorbeeld Nol Kleijngeld bestuurders uit Woensdrecht en Etten-Leur veel vaker ziet dan die uit Heusden en Haaren. Burgemeester Kleijngeld schilderde de situatie die zou kunnen ontstaan bij een calamiteit op school De Overlaat, die zowat tegen de Heusdense grens aan ligt. Waalwijk zou dan overal hulp op kunnen roepen behalve bij buurman Heusden. En voor Heusden bij een incident aan de westkant van Drunen geldt natuurlijk hetzelfde. Overal komt dan hulp vandaan behalve uit Waalwijk.
Beiden gemeenten willen dus meer samen gaan doen. Bijvoorbeeld om het beleid op economisch en ruimtelijk gebied meer op elkaar af te stemmen. De provincie stimuleert dat. Samen hebben Waalwijk en Heusden 45.000 arbeidsplaatsen. Door Waalwijk en Heusden tot één werkgelegenheidsgebied te benoemen -De Langstraat- doen beide gemeenten in de ogen van Kleijngeld 'beter mee in het krachtenveld waarin grotere getallen nu eenmaal een rol van betekenis vormen.' Overigens hoort volgens de Waalwijkse burgemeester ook Loon op Zand in dit 'buren-onderonsje'.
En daar is burgemeester Henk Willems het van harte mee eens. Want hij vindt het vreemd dat er nu al niet intensiever met elkaar samengewerkt wordt. Verder stelde hij dat er ook echt concrete resultaten uit de nieuwe samenwerking moeten komen.

©2009 Dick Buskermolen