Gouden Huwelijksfeest Antoon en Corrie Coesmans-van Seeters.

Op 19 oktober 2007 vierden Antoon (76) en Corrie (77) hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Dat deden zij met hun kinderen, inmiddels 17 kleinkinderen, familie en vrienden.


Corrie is 18 juni 2016 overleden.