Gemengd Koor St. Jan Geboorte, Claartje van Kessel.

Zondag 22 nov. 2015. Claartje van Kessel,oud-voorzitter (35 jaar) vanGemengd Koor St. Jan Geboorte, werd in De Korf gehuldigd voor 60-jarig lidmaatschap vanhet koor, dit tijdens het Ceciliafeest.
Claartje is in oktober 1955 begonnen in het dameskoor.In 1960werd ze secretaresse en na 5 jaar werd ze ook nog voorzitter, en het koor liep goed.
Claartje is 35 jaar voorzitter geweest van het koor en heeft toen het stokje overgegeven.
Ze was een trouw lid van het koor dat alles opzij zette om te gaan zingen voor een jubileum ofbegrafenis.
Als ze een andere afspraak had werd die meteen omgezet als er gezongen moest worden.
Heel lang heeft ze ook de mensen ondersteunt in het samenstellen van deH.Mis voor een begrafenis of jubileum.
Claartje kreeg een cadeaubon en een mooie bos bloemenvan het koor en werd door de voorzitter, Johan van Wanrooij, bedankt voor de toewijding naar het koor toe.

2015 Dick Buskermolen