Diamanten en Gouden Huwelijksjubileum Christ en Riet de Peffer-Lommers, 3 sept. 2023 en 2013

Maandag 25 september 2023. Burgemeester Willemijn van Hees bracht een bezoek aan het diamanten echtpaar Chris en Riet de Peffer, die 3 september hun 60-jarig huwelijksjubileum vierden.


Bovenstaande foto bijeenkomst Gouden Echtparen in de Voorste Venne, donderdag 26 september 2013.

2013/23 Dick Buskermolen