De Bussel, Wilhelminastraat

Woensdag 20 november 2013. Lions Heusden dragen bij aan schoolplein De Bussel.
Basisschool De Bussel in Vlijmen verlangt naar een schoolplein dat beter past bij de behoefte van haar leerlingen: voldoende ruimte voor spelen en ontwikkelen. De bedoeling is om zowel het schoolplein van de hoofdlocatie als plein van de nevenlocatie te verbeteren. Dit kan echter niet zonder hulp !
Om dit mede te realiseren hebben de Lions Heusden een steentje bijgedragen. Iedere Lions Club organiseert acties en evenementen om fondsen te werven voor goede doelen. Zo organiseren de Lions Heusden elk jaar een barbecue, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Dit jaar was de meeropbrengst bestemd voor de herinrichting van het schoolplein van De Bussel.
Woensdag 20 november werd bekend gemaakt hoeveel de barbecue had opgeleverd. Dhr. G.Maas overhandigde namens de Lions een cheque ter waarde van 1.000,= aan de school. Door deze bijdrage hoopt De Bussel komend voorjaar de eerste stap te zetten naar een vernieuwd schoolplein.


schooljaar 1987/88

schooljaar 1993/94 klas 8

2008/13 Dick Buskermolen