Zaterdag 15 september 2012, opening van de heringerichte Bosscheweg in Drunen.

Wethouder Kees van Bokhoven van de gemeente Heusden verrichtte zaterdag 15 september de opening van de heringerichte Bosscheweg in Drunen. De weg tussen Drunen en Nieuwkuijk was het afgelopen halfjaar grootscheeps gereconstrueerd. Een deel van de weg is daarbij ingericht als 30 km-zone.
Directe aanleiding voor de herinrichting was dat de weg sinds de komst van de zuidelijke parallelweg langs de A59 (Spoorlaan) haar functie als verbindingsweg tussen Drunen en Nieuwkuijk heeft verloren. De verkeersintensiteit zal hierdoor aanzienlijk afnemen. Daarnaast speelden verkeersveiligheid en geluidshinder een belangrijke rol. Zo maakt de Bosscheweg deel uit van het regionale fietsnetwerk en valt de weg binnen het saneringsprogramma Geluid van de provincie Noord-Brabant.
Met het oog hierop is de nieuwe weg uitgevoerd in asfalt met in rood uitgevoerde fietspaden. In het deel buiten de bebouwde kom zijn de fietspaden verhoogd neergelegd. De kruisingen zijn voorzien van plateaus. Een aantal van deze inrichtingselementen ligt vast in de subsidieprogramma’s waarop de gemeente aanspraak maakt.

©2012 Dick Buskermolen