Woensdag 17 maart 2010. Groep 7 van basisschool 't Span en De Wegwijzer uit Drunen planten op deze 54e Nationale Boomfeestdag samen met wethouder Mart van der Poel 11 bomen.
Bij De Stulp aan de Schimmelpenninckstraat 3 bolesdoorns en 3 elzen en in de Sweelinckstraat 3 vederesdoorns 2 watercipressen
Met het thema ‘Bomen maken onze buurt’ wordt de nadruk gelegd op de waarde en het belang van bomen in onze buurten. Zo maken ze straten, pleinen en parken leefbaar en als ze oud genoeg worden, zorgen ze voor een duurzame woonomgeving. Doel van de boomfeestdag is dat de kinderen en hun ouders zich ook daadwerkelijk gaan inzetten voor het behoud en de bescherming van bomen en de natuur.

©2010 Dick Buskermolen