Lintje Jopie Bloemendal - van der Pas

Vrijdag 25 april 2008 ontving Mevr. J.Bloemendal-van der Pas (81) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Mevr. Bloemendal, Jopie, is één van de vrijwilligers waar de nationale ver. De Zonnebloem haar bestaan aan te danken heeft.
Zij was in 1974 medeoprichtster van de afdeling Vlijmen-dorp en heeft zich sindsdien met hart en ziel ingezet voor "haar Zonnebloem". Zij zette zich zowel op het bestuurlijke als op het uitvoerende vlak in ten behoeve van de medemens. Op dit moment is zij nog altijd vrijwilligster en houdt zich bezig met bezoekwerk en het assisteren bij diverse activiteiten.

Jopie is zaterdag 24 december 2016 overleden.


©2008 Dick Buskermolen