Bill Banning

Bisschop Gerard de Korte van ‘s-Hertogenbosch onderscheidt Bill Banning met de Johannes Evangelist-penning vanwege verdiensten voor kerk en onderwijs.

Donderdag 20 juni 2024 mocht Bill Banning uit handen van bisschop Dr. Gerard de Korte de Johannes Evangelist-penning ontvangen.
Deze diocesane onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk gemaakt hebben voor de Kerk van het bisdom ’s-Hertogenbosch.
De bisschop prees Banning voor veertig jaar tomeloze inzet voor pastoraat en katholiek onderwijs (PO en VO, plaatselijk en landelijk), ‘met grote deskundigheid, betrokkenheid, inzet en toewijding’.
Dit eerbetoon vond plaats op het Sint Janscollege te Den Bosch waar een feestelijke afsluiting was van een scholing (OMO) waarbij Banning als moderator betrokken was.

Volkomen verrast nam Banning de onderscheiding in ontvangst, ontroerd en dankbaar voor dit blijk van waardering.
Dr. Bill Banning werkte de afgelopen decennia als levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider voor elf katholieke basisscholen (SCALA) en is als docent godsdienst-levensbeschouwing al dertig jaar werkzaam bij het Brabantse OMO. Daarbij heeft met name zijn wijze van Bijbelverhalen vertellen en bespreken grote indruk gemaakt bij leerlingen PO (alle groepen vanaf 1-2 tot en met 8) en bij leerlingen VO (onder- tot en met bovenbouw).
Deze verhalen weet hij met verve te actualiseren en zo heel concreet inzichtelijk te maken voor hen. Daarnaast Banning een sterke inhoudelijke bijdrage geleverd aan veel identiteitsprojecten, zowel op plaatselijke scholen, bij OMO als landelijk.

Met regelmaat publiceert hij plaatselijk en landelijk over onderwijs- en samenlevingsvraagstukken waarbij de dialoog als ziel van de democratie centraal staat;
daarbij weet hij religieuze inspiratiebronnen op een aansprekende wijze actueel te maken.
Met veel plezier hoopt hij nog twee jaar tot aan zijn pensioen in het middelbaar onderwijs te kunnen blijven werken.

Bisschop dr. Gerard de Korte overhandigt Bill Banning het certificaat behorende bij de Sint Jan Evangelist-penning

Overhandiging van de Sint Jan Evangelist-penning

>

Johannes Evangelist-penning, voor- en achterzijde

©2024 Dick Buskermolen