Zaterdag 2 juli 2016. Inion, eerste Nijntje Beweegdiplomadag.

De kinderen hebben in een relatief korte tijd alle grondvormen van bewegen geleerd.
Er wordt veel waarde gehecht aan bewegen op jonge leeftijd. In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het Beweegdiploma is een goed begin, maar het is zeker zaak en leuk beweging ook voort te zetten.

2016 Dick Buskermolen