Lintje Bertus van Hulten

Woensdag 2 maart 2016 ontving Dhr. Bertus (N.C.) van Hulten (84) uit Drunen uit handen van Burgemeester Jan Hamming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Na ruim vijftig jaren kartrekker en voorzitter van het kerkkoor te zijn geweest, gaat de heer Van Hulten de voorzittershamer overdragen. In die vijftig jaren heeft de heer Van Hulten zich ontpopt tot een haast onmisbare voorzitter en vrijwilliger van het St. Lambertuskoor. Tijdens deze jaarvergadering nam Bertus officieel afscheid van het bestuur, de voorzittershamer had hij 3 jaar geleden al overgedragen aan Nellie Verbunt.
De wijze waarop de heer Van Hulten dit koor in zijn verschillende hoedanigheden heeft bestuurd en de manier waarop hij al die jaren voor sociale cohesie tussen de diverse koorleden heeft gezorgd, is bewonderenswaardig.
Naast zijn leven als "voorzitter van", heeft de heer Van Hulten ruim 25 jaar vrijwilligerswerk in de ouderenzorg en maatschappelijk werk gedaan. De laatste jaren zet hij zich vooral als mantelzorger voor zijn medemens in.

2016 Dick Buskermolen